Ammatillinen erityis­oppilaitos Luovi kehittää turvallisuus­työtään keskitetysti Safetumin mobiili­palvelulla ja asiantuntija­palveluilla

18.4.2019
Ammatillinen erityisoppilaitos Luovi

Ammatillinen erityis­oppilaitos Luovi kehittää turvallisuus­työtään keskitetysti Safetumin mobiili­palvelulla ja asiantuntija­palveluilla

Rovaniemeltä Helsinkiin toimivassa ja noin 700 henkeä työllistävässä Ammattiopisto Luovissa turvallisuushavaintojen hallinta ja kiinteistöturvallisuuden kehittäminen ei ole aina ollut yhtä hyvällä tolalla kuin nyt. Ammatillinen erityisoppilaitos Luovi kehittää turvallisuustyötään keskitetysti Safetumin mobiilipalvelulla ja asiantuntijapalveluilla.

– Aikaisemmin keräsimme turvallisuushavainnot paperille jokaisessa yksikössä eri tavalla. Kaikista kiinteistöistä oli tehty pelastussuunnitelmat, mutta niiden käsittely oli hankalaa. Tämän lisäksi ilmoitusten arkistointi, tehtävienjako ja tehtyjen toimien varmistaminen oli epävarmaa, koska toimintatavat poikkesivat paikkakunnalta toiselle, Luovin tilapalvelut-tukipalvelun työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Harri Hamm sanoo.

Luovi on moderni koulutusorganisaatio, jossa halutaan olla kaikissa asioissa kehityksen kärjessä. Pari vuotta sitten havaittiin, että kiinteistöturvallisuus oli alue, jossa oli kehittämisen varaa. Niinpä päädyttiin ottamaan yhteyttä Safetumiin ja sopimaan yhteistyöstä.

undefined

Alku jatkuvalle kehittämiselle

Kun Harri Hamm tuli taloon vuoden 2017 alussa, yhteistyö käynnistyi toden teolla.

– Olin 11 vuoden aikana nähnyt turvallisuuskonsulttina monenlaisissa ympäristöissä, miten siirtyminen paperimuotoisesta toiminnasta sähköiseen järjestelmään parantaa toiminnan laatua ja säästää resursseja. Oli ilo tulla tekemään tätä muutosta Safetumin kanssa Luovissa.

Aluksi tehtiin pelastustarkastus joka kohteeseen.

– Ulkopuolinen silmä havaitsee puutteet paremmin kuin oma väki. Kierroksilta saadut raportit on käsitelty kohta kohdalta ja kaikki havaitut epäkohdat pyritään korjaamaan.

Hamm on ehtinyt osallistumaan useampaan pelastustarkastukseen ja nähnyt läheltä Safetumin asiantuntijan työskentely,

– Safetumin tekijät ovat hyvin osaavia. Kaikki turvallisuustieto on tullut kuin apteekin hyllyltä. Tällaista yhteistyötä on mukava tehdä ja kehittää toimintaa.

Turvallisuushavainnot ovat Luovilla osa tiedolla johtamista. Turvallisuustiedon hankkiminen ja jakaminen mahdollistavat ennakoivan turvallisuustoiminnan sekä turvallisuuden jatkuvan kehittämisen.

Tyytyväinen henkilökunta

Safetumin kanssa aloitetun yhteistyön yhtenä tavoitteena on ollut kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen Luovissa. Vuoden aikana on saavutettu paljon.

– Olemme saaneet ihmisiltä paljon hyvää palautetta, kun henkilökunta on huomannut että heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita.

Turvallisuustyö ei kuitenkaan koskaan ole valmista, vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä. Kysymys on asenteen muutoksesta, joka näkyy pitkällä aikavälillä kaikessa arjen työssä.

Safetumin kanssa tehty yhteistyö on tuonut jämäkkyyttä ja säännöllisyyttä Luovin turvallisuustoimintaan. Avoin tiedonjako turvallisuuskysymyksistä on isossa organisaatiossa tärkeä osa turvallisuuskulttuurin kehittämistä.

Turvallisuustilastot esitellään säännöllisesti monessa tilaisuudessa kuten kuukausittaisissa turvallisuuspalavereissa, yhteistyötoimikunnassa sekä työsuojelu-ja kiinteistönhoidon palavereissa.

– Kun tiedot ovat nyt verrannollisia paikkakuntien välillä, on kokemusten vertailu helpompaa. Tiedonjakamisen myötä koko Luovin turvallisuustietämys on kasvanut melkoisesti.

Turvallisuustiedon jakaminen auttaa tapaturmien ennaltaehkäisyssä. Myös resurssien saaminen turvallisuuteen on helpottunut ja edistänyt siten turvallisuutta entisestään.

Avoin ja keskusteleva yhteistyö

Luovi asetti yhteistyön tavoitteeksi modernin, tietoturvallisen ja helppokäyttöisen järjestelmän, jossa turvallisuustiedot ovat keskitetysti yhdessä paikassa. Järjestelmä rakennettiin niin, että sinne on pääsy sekä henkilökunnalla että opiskelijoilla.

Vuoden jatkuneen yhteistyön jälkeen Hamm voi todeta, että nämä tavoitteet on saavutettu ja hieman enemmänkin.

– Olen pitänyt sitä, että meidän toiveita on koko ajan kuunneltu tarkkaan ja palveluun on tehty muutoksia meidän tarpeidemme mukaan.

Ammattiopisto Luovi on ensimmäisenä ammatillisena erityisoppilaitoksena saanut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Safetum mobiilipalvelun käyttö Luovissa esiteltiin yhtenä toimintatapana palkinnon arvioijille.

April 18, 2019

Rovaniemeltä Helsinkiin toimivassa ja noin 700 henkeä työllistävässä Ammattiopisto Luovissa turvallisuushavaintojen hallinta ja kiinteistöturvallisuuden kehittäminen ei ole aina ollut yhtä hyvällä tolalla kuin nyt. Ammatillinen erityisoppilaitos Luovi kehittää turvallisuustyötään keskitetysti Safetumin mobiilipalvelulla ja asiantuntijapalveluilla.

– Aikaisemmin keräsimme turvallisuushavainnot paperille jokaisessa yksikössä eri tavalla. Kaikista kiinteistöistä oli tehty pelastussuunnitelmat, mutta niiden käsittely oli hankalaa. Tämän lisäksi ilmoitusten arkistointi, tehtävienjako ja tehtyjen toimien varmistaminen oli epävarmaa, koska toimintatavat poikkesivat paikkakunnalta toiselle, Luovin tilapalvelut-tukipalvelun työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Harri Hamm sanoo.

Luovi on moderni koulutusorganisaatio, jossa halutaan olla kaikissa asioissa kehityksen kärjessä. Pari vuotta sitten havaittiin, että kiinteistöturvallisuus oli alue, jossa oli kehittämisen varaa. Niinpä päädyttiin ottamaan yhteyttä Safetumiin ja sopimaan yhteistyöstä.

undefined

Alku jatkuvalle kehittämiselle

Kun Harri Hamm tuli taloon vuoden 2017 alussa, yhteistyö käynnistyi toden teolla.

– Olin 11 vuoden aikana nähnyt turvallisuuskonsulttina monenlaisissa ympäristöissä, miten siirtyminen paperimuotoisesta toiminnasta sähköiseen järjestelmään parantaa toiminnan laatua ja säästää resursseja. Oli ilo tulla tekemään tätä muutosta Safetumin kanssa Luovissa.

Aluksi tehtiin pelastustarkastus joka kohteeseen.

– Ulkopuolinen silmä havaitsee puutteet paremmin kuin oma väki. Kierroksilta saadut raportit on käsitelty kohta kohdalta ja kaikki havaitut epäkohdat pyritään korjaamaan.

Hamm on ehtinyt osallistumaan useampaan pelastustarkastukseen ja nähnyt läheltä Safetumin asiantuntijan työskentely,

– Safetumin tekijät ovat hyvin osaavia. Kaikki turvallisuustieto on tullut kuin apteekin hyllyltä. Tällaista yhteistyötä on mukava tehdä ja kehittää toimintaa.

Turvallisuushavainnot ovat Luovilla osa tiedolla johtamista. Turvallisuustiedon hankkiminen ja jakaminen mahdollistavat ennakoivan turvallisuustoiminnan sekä turvallisuuden jatkuvan kehittämisen.

Tyytyväinen henkilökunta

Safetumin kanssa aloitetun yhteistyön yhtenä tavoitteena on ollut kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen Luovissa. Vuoden aikana on saavutettu paljon.

– Olemme saaneet ihmisiltä paljon hyvää palautetta, kun henkilökunta on huomannut että heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita.

Turvallisuustyö ei kuitenkaan koskaan ole valmista, vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä. Kysymys on asenteen muutoksesta, joka näkyy pitkällä aikavälillä kaikessa arjen työssä.

Safetumin kanssa tehty yhteistyö on tuonut jämäkkyyttä ja säännöllisyyttä Luovin turvallisuustoimintaan. Avoin tiedonjako turvallisuuskysymyksistä on isossa organisaatiossa tärkeä osa turvallisuuskulttuurin kehittämistä.

Turvallisuustilastot esitellään säännöllisesti monessa tilaisuudessa kuten kuukausittaisissa turvallisuuspalavereissa, yhteistyötoimikunnassa sekä työsuojelu-ja kiinteistönhoidon palavereissa.

– Kun tiedot ovat nyt verrannollisia paikkakuntien välillä, on kokemusten vertailu helpompaa. Tiedonjakamisen myötä koko Luovin turvallisuustietämys on kasvanut melkoisesti.

Turvallisuustiedon jakaminen auttaa tapaturmien ennaltaehkäisyssä. Myös resurssien saaminen turvallisuuteen on helpottunut ja edistänyt siten turvallisuutta entisestään.

Avoin ja keskusteleva yhteistyö

Luovi asetti yhteistyön tavoitteeksi modernin, tietoturvallisen ja helppokäyttöisen järjestelmän, jossa turvallisuustiedot ovat keskitetysti yhdessä paikassa. Järjestelmä rakennettiin niin, että sinne on pääsy sekä henkilökunnalla että opiskelijoilla.

Vuoden jatkuneen yhteistyön jälkeen Hamm voi todeta, että nämä tavoitteet on saavutettu ja hieman enemmänkin.

– Olen pitänyt sitä, että meidän toiveita on koko ajan kuunneltu tarkkaan ja palveluun on tehty muutoksia meidän tarpeidemme mukaan.

Ammattiopisto Luovi on ensimmäisenä ammatillisena erityisoppilaitoksena saanut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Safetum mobiilipalvelun käyttö Luovissa esiteltiin yhtenä toimintatapana palkinnon arvioijille.