Mobiilipalvelu pienentää RTK-Palvelun työturvallisuusriskejä

RTK -Palvelu Oy Jan Haarti ja Jari Korhonen

Oma Pelastusvalvoja -mobiilipalvelu on askel nykypäivään ja nopeuttaa turvallisuushavaintojen ilmoitus-, käsittely- ja tilastointiprosessia. Jos turvallisuushavainnoista ilmoittaminen on ennen ollut monivaiheista ja aikaa vievää, niin Safetumin Oma pelastusvalvoja –mobiilipalvelun avulla, sen voi tehdä varsin vaivattomasti ja varmasti kommentoi henkilöstöjohtaja Jan Haarti.

Oma pelastusvalvoja -mobiilipalvelu on Safetum Oy:n palvelu työtapaturmien ennaltaehkäisyyn, raportointiin ja seuraamiseen. Palvelu tarjoaa reaaliaikaisen vuorovaikutuskanavan työntekijöiltä esimiehille. RTK- Palvelu Oy on valtakunnallisesti toimiva kiinteistöpalveluyritys, missä palvelu on ollut päivittäisessä käytössä vuoden 2016 alusta lähtien. Heidän asiakkaitaan näkyy ympärillämme kaikkialla - tuhannet kiinteistöt ovat ympäri vuoden heidän työntekijöidensä hoidossa. Työtä tehdään mm. voimalaitoksilla, raide-, meri- ja maantieliikenteen parissa, kauppakeskuksissa, asunto-osakeyhtiöissä sekä hotelli- ja ravintolaympäristöissä. Palveluntarjonta kattaa kiinteistöhuoltoa, siivousta, teknistä ja teollisuuspalveluja.

”Kun toimitaan tuhansissa erilaisissa kohteissa, on täysin selvää, ettei vahingoilta voida kokonaan välttyä. Tärkeää on, että tiedostamme työturvallisuusriskit ja minimoimme ne”, sanoo henkilöstöjohtaja Jan Haarti.

Työtunteja kertyy miljoonia vuosittain. Työntekijät tekevät liikkuvaa työtä ulkona, sisällä sekä erilaisten koneiden ja laitteiden parissa. RTK-Palvelu Oy:n henkilöstöjohtaja Jan Haarti ja aluepäällikkö Jari Korhonen kertovat suurimpien työturvallisuusriskien liittyvän liukastumisiin, putoamisiin, ja käsiin kohdistuviin tapaturmiin. ” Kun toimitaan tuhansissa erilaisissa kohteissa, on täysin selvää, ettei vahingoilta voida kokonaan välttyä. Tärkeää on, että tiedostamme työturvallisuusriskit ja minimoimme ne ”, sanoo henkilöstöjohtaja Jan Haarti ja jatkaa, ”ihminen on keskiössä ja haluamme parantaa työympäristön turvallisuutta kaikin mahdollisin keinoin.” Oma pelastusvalvoja -mobiilipalvelun käyttöönoton lisäksi työturvallisuusajattelu näkyy muun muassa biohajoavien aineiden suosimisessa työkemikaaleissa sekä pesuaineannostelijoiden käytössä.

Oma pelastusvalvoja -palvelu helpottaa ja nopeuttaa vuorovaikutusta työntekijöiden ja esimiesten välillä. ”Aiemmin turvallisuushavainnot tehtiin paperille. Haasteena on ollut, että havainnon tekovaiheessa pitäisi löytää ilmoituslomake ja kynä. Tämän jälkeen tulisi kirjata havainto ja muistaa toimittaa paperinen ilmoituslomake esimiehelle” Haarti kuvaa, josta Korhonen jatkaa, ”työntekijät pudottivat havainnot postilaatikkoon, joka tyhjennettiin viikon välein. Nykyään meillä jokaisella on kännykät ja työntekijöiden on helppo kirjata uusi turvallisuushavainto, josta saan heti tiedon sähköpostiini.” Tapahtumien seurattavuus, nopeus, informatiivisuus ja helppokäyttöisyys nousevat avainsanoina päällimmäisenä molemmille mieleen mobiilipalvelusta. Läheltä piti -tilanteiden raportointi on vilkastunut mobiilipalvelun käyttöönoton jälkeen, kynnys on huomattavasti madaltunut raportointivälineiden sijaitessa puhelimessa käden ulottuvilla. 

"Ensimmäisen käyttökerran jälkeen olemme usein kuulleet, että olipas se helppoa” Haarti naurahtaa ja toteaa, ettei ainakaan käyttöliittymä tule esteeksi käyttää mobiilipalvelua.

 Yksikönpäällikkö Jari Korhonen kertoo, kuinka työturvallisuuteen ryhdyttiin yksikkökokouksissa konkreettisemmin kiinnittämään huomiota. Pelisäännöt tehtiin selväksi ja teroitettiin pienten tekojen merkitystä turvallisen työympäristön luomisessa. Oma pelastusvalvoja -palvelu on saanut kiitosta selkeydestä työntekijöiden keskuudessa, palaute on ollut positiivista ja käytön määrä kasvaa koko ajan. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen olemme usein kuulleet, että olipas se helppoa” Haarti toteaa ja uskoo ettei ainakaan käyttöliittymä tule esteeksi käyttää mobiilipalvelua.

Mobiilipalvelu antaa myös havainnon ilmoittajalle jatkuvaa tietoa asian etenemisestä, palvelu lähettää automaattisesti tiedon havainnon käsittelystä ja korjaustoimenpiteistä ilmoittajan sähköpostiin.

"Palvelu on askel nykypäivään ja nopeuttaa turvallisuushavaintojen ilmoitus-, käsittely- ja tilastointiprosessia. Jos turvallisuushavainnoista ilmoittaminen on ennen ollut monivaiheista ja aikaa vievää, niin Safetumin Oma pelastusvalvoja –mobiilipalvelun avulla, sen voi tehdä varsin vaivattomasti ja varmasti", kommentoi henkilöstöjohtaja Jan Haarti. 

”Mobiilipalvelun avulla turvallisuushavainnosta ilmoittaminen on helppoa ja jopa hauskaa, sanoo RTK – palveluiden aluepäällikkö Jari Korhonen.”

Tilaa maksuton palveluesittely tai kysy lisätietoja

Soita

029 170 1100

Lähetä sähköpostia

myynti@safetum.fi