Turvallisuusvihkojen kysyntä yllätti isännöitsijän

Ilkka Kouri, Isännöinti Ilkka Kouri

Isännöitsijätoimisto Ilkka Kouri on yhden hengen pyörittämä isännöitsijäpalveluyritys. Safetum on suunnitellut Kourin isännöimiin taloyhtiöihin kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat ja tehnyt vuosittaisia pelastustarkastuksia.

Ilkka Kouri kertoo isännöinnin alkaneen sattumien summana. Aikoinaan hän toimi oman taloyhtiönsä isännöitsijänä 20 vuotta. ”Jäätyäni eläkkeelle varsinaisesta työstäni, kesämökkinaapuri pyysi minua isännöitsijäksi heidän taloyhtiöönsä Lippajärvelle.” Vähitellen sana levisi ja pian naapuritaloyhtiön lisäksi muutamasta muustakin taloyhtiöstä otettiin Kouriin yhteyttä ja pyydettiin isännöitsijäksi.

Isännöitsijän vastuualue on laaja, jolloin aikaa ja osaamista ei riitä kaikelle. ”Työtäni on auttanut ja yksinkertaistanut Pelastusvalvoja-palvelu. Saan ammattimaista apua helpottamaan arkeani”, Kouri sanoo ja naurahtaa perään ”talonmiehetkin ovat pysyneet valppaina ja aktiivisina, kun tietävät ulkopuolisen tarkastavan kohdetta.” 

Pelastustarkastuksella pelastusvalvoja huomioi kiinteistön turvallisuusriskit ja verkkopalvelun avulla vastuuhenkilöt saavat tiedot heti käsiteltäviksi. ”Ammattilaisen tietotaidon hyödyntäminen turvallisuusasioissa on järkevää.”

 ”Turvallisuusvihkoille löytyy kysyntää. Vuokra-asunnoissa asukkaat vievät ne mukanaan ja uudet asukkaat tulevat pyytämään vihkosta, kun kuulevat niiden olemassaolosta.”

Kouri mainitsee asukkaan huolimattoman tulenkäsittelyn ja tupakoinnin suurimmiksi paloturvallisuusriskeiksi. Taloyhtiöiden asukkaille on jaettu Safetumin laatimat turvallisuusohjevihkot, jotka opastavat turvalliseen asumiseen. ”Niille löytyy kysyntää. Vuokra-asunnoissa asukkaat vievät ne mukanaan ja uudet asukkaat tulevat pyytämään vihkosta, kun kuulevat niiden olemassaolosta.”

”Ennen palvelun ostopäätöstä otan aina selvää yrityksestä. Safetumin kohdalla huomasin yrityksen koostuvan luotettavista tekijöistä. Toimintanne on ollut luottamukseni arvoista.”

Tilaa maksuton palveluesittely tai kysy lisätietoja

Soita

029 170 1100

Lähetä sähköpostia

myynti@safetum.fi