28.08.2017

Appsista turvaa työmaille

Ap(p)si, äppi, applikaatio, mobiilisovel­lus, läppäri, tabletti, älykännykkä, paperilappu... Turvallisuushavaintojen tekemiseen on monta tapaa. Mistä löy­tyy se oikea? Otetaan selvää.

Työmaiden turvallisuustyö on tänä päivänä enemmän ennakointia kuin tapaturmataajuuksien tuijottelua. Vaikka paperi ja kynä ovat edelleen käytetty käyttöliittymä, uusi mobiiliteknologia ottaa yhä vahvempaa sijaa vaaratilanteiden ennakoivan havainnoinnin välineenä.

”Yli kymmenen vuotta sitten markkinoille tulleet versiot olivat aika kökköjä, mutta älypuhelinten myötä on tapahtunut kehitystä. Sovelluksia on tarjolla nyt vähän jokaisella it-talolla, joten vaihtoehtoja riittää. Vertailu voi kuitenkin olla vaikeaa ja omiin tarkoituksiin sopivan sovelluksen löytäminen työlästä”, toimitusjohtaja Juha Merjama Tapaturva Oy:stä sanoo.

”Olipa käytössä mikä sovellus tahansa, turvallisuushavainnon tekeminen ja raportointi on sen avulla paljon helpompaa kuin ilman. Sovellukset säästävät turhalta manuaaliselta työltä sekä siirtävät excelien ja paperien pyörittämisen historiaan.” 

Mitä helpompi, sitä parempi

Ihan auvoista turvallisuushavaintojen tekeminen ei appsienkaan avulla ole. Työsuojelun ja tapaturmien torjunnan ammattilaisena Merjama ei ole löytänyt sopivaa, sillä raportointi on osoittautunut Tapaturvan tarpeisiin suurimmaksi pullonkaulaksi.

”Hyvän appsin tunnistaa käytettävyydestä. Mitä yksinkertaisempi softa, sitä parempi. Kun työväline on helppo ja näppärä, sitä tulee käytettyä ja turvallisuushavainto tehtyä. Valtteihin kuuluu sekin, että appsin voi räätälöidä omiin tarpeisiin.”

Tällä hetkelle appseihin suhtaudutaan Merjaman mukaan monella tavalla: yhden mielestä niistä on iso apu, toisen mielestä ne ovat jokseenkin turhia ja kolmas miettii jotain tältä väliltä. 

”Täytyy muistaa, että käyttäjistä on moneksi. Yksi hallitsee kaikki uusimmat työvälineet, ohjelmat ja sovellukset, toinen on epävarma sähköpostin kanssa. Tämänkin työkalun tulisi helpottaa työn tekemisen rutiineja. Kun turvallisuushavaintojen tekeminen helpottuu, myös turvallisuuspuutteiden korjaaminen tehostuu.”

Havainto alle minuutissa

Riskipäällikkö Miko Kortesalo Safetum Oy:stä on samoilla linjoilla Merjaman kanssa.

"Turvallisuuden parantamisessa on kysymys pitkälti asenteista. Rapatessa roiskuu ja tekevälle sattuu -mentaliteetti on ollut suomalaisilla työmailla vahva. Kun se karskeinkin kaveri ymmärtää ennakoinnin arvon ja tarttuu havaintojen tekemiseen, on päästy pitkälle.

Safetum on kehittänyt Oma Pelastusvalvoja -mobiilipalvelua yhteistyössä vahinkovakuutusyhtiö Fennian kanssa.

”Palvelu muistuttaa käyttäjän näkökulmasta applikaatiota, mutta on selainpohjainen. Palvelua ei siis ladata päätelaitteeseen appsin tapaan, vaan sitä käytetään verkossa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella”, Kortesalo kertoo.

Safetumin palvelun avulla turvallisuushavainnon tai läheltä piti-tilanteen ilmoittamiseen menee Kortesalon mukaan alle minuutti. Käyttöohjeita ei tarvita, sillä palvelu ohjaa itseään. ”Jos osaa käyttää kännykkää, osa käyttää tätäkin.”

Havainto ohjautuu automaattisesti oikealle käsittelijälle, joka määrittelee korjaavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulun. Ilmoittaja saa automaattisesti sähköpostiinsa tiedon havainnon käsittelystä ja korjaustoimenpiteistä. Kun toimenpiteet on tehty, käsittelijä dokumentoi ne ja kuittaa havainnon valmiiksi. 

Älä osta sikaa säkissä

Eri sovellukset toimivat samankaltaisella kaavalla, mutta jokaisessa on omat erityispiirteensä. Kenelle mikäkin sovellus sitten sopii? Merjama ja Kortesalo suosittelevat kokeilemaan ja vertailemaan.

”Sanon aina asiakkaille, että valitkaa se, jonka käyttäjät valitsisivat. Erilaisia vaihtoehtoja kannattaa kokeilla rauhassa eikä ostaa sikaa säkissä”, Kortesalo korostaa.

Merjama selvittäisi esimerkiksi sen, kuinka havainnointi sujuu online-tilassa työmailla, joilla on katveita. Entä mitä tapahtuu, jos akku hyytyy kesken kaiken – häviääkö data, vai onko se jossain tallessa? 

”Vanhalla akulla tai isolla työmaalla tämä on ihan relevantti asia etenkin pakkasilla.”

Käytettävyyteen liittyy sekin, millaisella laitteella appsia käytetään. Pystyykö sitä käyttämään hanskat kädessä kynällä? Kuinka iso tai pieni laite on? Iso voi olla tiellä ahtaissa paikoissa, pieni taas hankala isoilla kourilla käytettäväksi.

”Kiinnostavia kysymyksiä on paljon. Voiko esimerkiksi merkintää muuttaa tai raporttia editoida jälkikäteen? Mikäli voi, miten varmistetaan, ettei kyse ole merkintöjen manipuloinnista? Entä voiko ilmoitukseen kirjoittaa vapaata tekstiä, ja lähteekö se automaattisesti vastuulliselle henkilölle?”, Merjama miettii.

Lue koko artikkeli

Artikkeli on julkaistu INFRA ry:n jäsenlehdessä 2/2017. INFRA edustaa maa- ja vesirakennusalan yrityksiä Suomessa. Jäsenet rakentavat ja pitävät kunnossa väylät, sillat, tunnelit ja kuntatekniikan sekä tuottavat kiviaineksia ja nosto-, purku- & erikoiskuljetuspalveluja. INFRA auttaa jäseniään menestymään turvallisesti.

Tilaa maksuton palveluesittely tai kysy lisätietoja

Soita

029 170 1100

Lähetä sähköpostia

myynti@safetum.fi