12.03.2018

Hiljaisuus työturvallisuudessa viestii, että jokin on vialla

Työhyvinvointi on ajaton trendi ja monen eri tekijän summa. Työhyvinvointi syntyy työn arjessa ja siihen panostaminen vaikuttaa henkilöstön motivaation lisäksi koko organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Turvallisuus on osa työhyvinvointia.

Kasperi Launis on Kirkkonummen kunnan työsuojelupäällikkönä tottunut analysoimaan lukuja turvallisuuteen liittyen ja tekemään johtopäätöksiä datan pohjalta.

-      Tutkin dataa ja pohdin, millä tavoilla voimme minimoida henkilöstömme turvallisuutta vaarantavat tekijät.

Kirkkonummen kunnalla on käytössä Safetumin Oma Pelastusvalvoja -mobiilipalvelu, johon työntekijät voivat kirjata turvallisuushavaintoja. Kun työntekijä huomaa vaaratilanteen, hän ilmoittaa omalla puhelimellaan havainnosta vastuuhenkilölle. Muutamassa minuutissa vastuuhenkilö on parhaimmillaan korjannut vaaratilanteen ja työympäristö on turvallisempi.

-      Turvallisuushavainnon tekemisen täytyy olla helppoa ja nopeaa, siksi digitaaliset ratkaisut toimivat työyhteisössämme parhaiten. Mitä enemmän kirjaamme havaintoja, sitä paremmin osaamme korjata pois vaaraa aiheuttavat tekijät.

Yleinen harhakuvitelma: toimistoympäristö on vaaraton

Toimisto- ja tehdasympäristössä on erilaisia, mutta yhtä suuria turvallisuusriskejä. Huono ergonomia tai ilmanlaatu toimistossa voi vaarantaa työntekijän terveyttä yhtä paljon kuin huonosti sijoitettu tekninen laite tehdasympäristössä. Kasperin työhistorian kallein työtapaturma tapahtui toimistoympäristössä, kun henkilö liukastuessaan löi pään pöydänkulmaan ja joutui 200 päiväksi sairauslomalle.

-      Työhyvinvointi on investointi. Kun työnantaja pohtii sähköpöydän ja tavallisen pöydän 100 euron hintaeroa kaupassa, sähköpöytä tulee maksamaan itsensä takaisin moninkertaisesti pitkällä aikavälillä syntymättöminä kustannuksina.

Kasperin mielestä liian monessa yrityksessä vallitsee vaikenemisen kulttuuri ja asennoituminen. Havaintojen tekemistä ei olla onnistuttu jalkauttamaan osaksi jokapäiväistä työtä eikä havaintojen merkitys ole välittynyt työntekijöille. Onko kyse taipumuksestamme yliarvioida tietotaitomme hätätilanteessa ja aliarvioida ennaltaehkäisevän työn merkitys?

-      Maailman pitäisi muuttua reagoinnista ennakoinniksi. Kun työntekijät ovat hiljaa ja turvallisuushavaintoja ei tule, ajatellaan, että kaikki on hyvin. Todellisuudessa se tarkoittaa, että työntekijät eivät kirjaa havaintoja ja vaara saattaa vaania lähellä.

Loppupeleissä tärkein työkalu on työntekijän omalla vastuulla

Yritys ei pysty vaikuttamaan työntekijän vapaa-ajan ratkaisuihin, joten työntekijän on huolehdittava tärkeimmästä työkalusta eli itsestään. Kasperin mielestä tärkein motivaattori työntekijälle on ylimmän johdon esimerkki ja palkitseminen. Työntekijän täytyy nähdä havaintojen tekemisen hyöty, muuten havaintojen tekeminen jää.

-      Palkitsemisen ei tarvitse olla rahaa tai lahjakortti kylpylään. Pelialan yrityksessä se voi tarkoittaa ilmaisia ohjelmistoja ja kukkakaupassa ilmaislippuja Puutarha-messuille. Palkinnon tärkein tehtävä on motivoida työyhteisöä havaintojen tekemiseen.

Palkitsemisen ei myöskään tarvitse olla hyvää itselle, vaikka se tuo itselle hyvän mielen. Olennaista on tunnistaa työntekijöiden erilaiset ajovoimat ja palkitsemisen vaikuttavuuden ajallinen kesto.

-      Johdon tehtävä on näyttää esimerkkiä turvallisuushavaintojen tekemiseen. Abstraktit visiot ovat juhlapuheita ja seminaareja varten. Työntekijät haluavat kuulla mahdollisimman konkreettisista esimerkeistä.

Lopuksi Kasperi muistuttaa ”opastetaan toisiamme ja kannetaan toisistamme huolta”-asenteen tärkeydestä. Se auttaa pitkälle!

Tilaa maksuton palveluesittely tai kysy lisätietoja

Soita

029 170 1100

Lähetä sähköpostia

myynti@safetum.fi