12.08.2015

SAFETUM JA FENNIA SIIRTÄVÄT YRITYKSIEN RISKIENHALLINNAN REAALIAIKAAN MOBIILIPALVELULLA

Turvallisuusalan asiantuntijayritys Safetum Oy ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Safetum ja Fennia tuovat yrityksille verkkopalvelun turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen sekä vaarojen ja riskien arviointiin. Yhteistyösopimuksen kautta Fennia tuo Safetum Oy:n pelastusvalvojakonseptin mukaiset palvelut yritys- ja kiinteistöasiakkaidensa saataville.

Verkkopalvelun avulla yrityksien työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan havaitsemistaan vaara- ja riskitekijöistä. Palvelu on kaikkien työntekijöiden arjessa mukana mobiililaitteissa. Sähköinen verkkopalvelu madaltaa turvallisuushavaintojen ilmoittamiskynnystä ja havaittuihin vahinko- ja vaaratilanteisiin voidaan reagoida reaaliajassa.

"Safetumin turvallisuuden mobiilipalvelut ovat osa sitä elämäntapaa, jotka muuttavat ihmisten käytöstä, helpottavat monia asioita ja kehittävät turvallisuutta. Ennen riskienhallinnan työkalut olivat omia, erillisiä ja raskaita sovelluksia tai käsin täytettäviä paperilomakkeita. Meidän mobiilipalvelumme tuo riskienhallinnan osaksi arkipäiväisiä työrutiineita ja työvaiheita”, kuvailee Safetum Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin.

"Turvallisuushavainnot ovat tärkeä tekijä kehitettäessä yritysten turvallisuutta. Helppokäyttöinen sähköinen työväline kannustaa turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen ja mahdollistaa havaintojen tehokkaan käsittelyn turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi", toteaa Fennian Riskienhallintapalveluiden osastopäällikkö Seppo Vihervaara.

Safetum Oy on johtava turvallisuus- ja riskienhallinnan verkko- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Toiminta painottuu yrityksien ja kiinteistöjen riskienhallintaan, turvallisuusviestintään sekä ihmisten turvallisuusosaamisen kehittämiseen.

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia on osa Fennia-konsernia, johon sen lisäksi kuuluvat Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy

Lisätietoja

Safetum Oy 
Toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin 
p. 041 4675401 
tuomas.jurvelin@safetum.fi 
www.safetum.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 
Osastopäällikkö Seppo Vihervaara 
p. 040 5525383 
seppo.vihervaara@fennia.fi

Tilaa maksuton palveluesittely tai kysy lisätietoja

Soita

029 170 1100

Lähetä sähköpostia

myynti@safetum.fi