29.08.2017

Safetum utökar sin affärsverksamhet till Sverige och fortsätter utveckla sin AI-stödda olycks- och skadeförebyggande verksamhet

Safetum utökar sin affärsverksamhet till Sverige. Bolaget ska utnyttja AI och digitala tjänstekoncept för att förbättrafastigheters och företags riskhantering, och därmed tiofaldigasina kunders besparingar genom ett förstärkt skadeförebyggande arbete.  

Det känns fantastiskt att vara med på Safetums tillväxtresa och vidareutveckla vår modell tillsammans med våra kunder. Vi känner oss priviligierade och är mycket tacksamma för denna möjlighet, säger Safetums Vd Tuomas Jurvelin.

De i Sverige, tydligt uttalade kraven på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA), är ett steg före den finska lagstiftningen och får därmed större genomslag på marknaden. Den svenska metoden passar bra i vår ideologi, menar Jurvelin.

Vi tar våra brandskyddslösningar ännu närmare både våra kunder och försäkringsbranschen. Våra tjänster tillförs digitala verktyg för riskhantering och skadeförebyggande åtgärder, samt nya tekniska möjligheter, fortsätter Jurvelin.

En verklighet där vår egenutvecklade AI-teknologi automatiskt kan förutse och därmed förebygga olyckor känns allt mindre avlägsen, berättar Safetums operativa chef, Teemu Kajava. Vi kommer att införa fysiska sensorer i vårt tjänstekoncept. På så vis kan vi tillsammans med våra kunder följa brandskyddsanläggningar och analysera riskinformation i realtid. Detta kommer att förändra vår syn på riskhantering, beskriver Kajava.

Syftet är att hjälpa våra kunder att undvika onödiga olyckor och skador. Enligt våra beräkningar sparar vi årligen 10 miljoner euro av våra finska kunders medel genom att förebygga olyckor och skador. Vår målsättning i Norden är att tiofaldiga våra kunders besparingar tack vare säkrare arbets- och boendemiljöer, avslutar Jurvelin.

Tilaa maksuton palveluesittely tai kysy lisätietoja

Soita

029 170 1100

Lähetä sähköpostia

myynti@safetum.fi