10.01.2017

Turvallisuusindeksi torjuu nykyään myös työtapaturmia ja pienentää vakuutusmaksuja

Safetum Oy tuo yrityksille Oma Pelastusvalvoja-palvelun, joka mahdollistaa turvallisuusindeksin avulla työturvallisuuden reaaliaikaisen seurannan ja hallinnan. Turvallisuusindeksi mittaa sekä analysoi yrityksen työturvallisuuden tilaa sekä tekee tarvittavat hälytykset indeksissä tapahtuvien muutosten perusteella. ”Olemme äärimmäisen innoissamme torjumassa työtapaturmia palvelun avulla ja edistämässä työssäkäymisen turvallisuutta ja hyvinvointia”, sanoo Safetumin toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin. 

Yritys voi säästää vakuutusmaksuissa huolehtimalla työturvallisuudesta. Oma Pelastusvalvoja-palvelun turvallisuusindeksillä pystyy selkeästi osoittamaan turvallisuudentilan. 

Safetumin suurimpana asiakkaana Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on ottanut palvelun käyttöön asiakkailleen osana vakuutuspalveluita. ”Työturvallisuuden tavoitteellistaminen auttaa meitä ja asiakkaita kehittämään ja hahmottamaan kokonaiskuvaa työturvallisuudesta. Haluamme tietää missä mennään ja datan avulla pystytään vähentämään työtapaturmia”, Fennian riskipäällikkö Miko Kortesalo sanoo ja näkee suuntauksen positiivisena.  

Jokaiseen yritykseen, jokaiselle työntekijälle

Työntekijät ilmoittavat päivittäisistä turvallisuushavainnoista palveluun, joka analysoi tiedon ja siirtää sen käsiteltäväksi vastuuhenkilölle. Esimiehet voivat palvelun avulla tunnistaa vaarat ja arvioida riskit. Kertynyttä dataa voidaan hyödyntää ennakointiin ja tilastotietojen tarkastelemiseen. ”Tähän asti turvallisuushavainnot ja riskienarvioinnit ovat eläneet erillään toisistaan Excelissä. Turvallisuusindeksi yhdistää ne yhdeksi samaksi kokonaisuudeksi”, Jurvelin kertoo.

Mitä enemmän tunnistamme vaaroja, sitä vähemmän meille sattuu tapaturmia.

Työtapaturmat aiheuttavat yrityksille vuosittain 487 milj. välittömät ja välilliset 1,5-2mrd. kustannukset (Sosiaali- ja terveysministeriön työturvallisuusosasto, 2012.) Turvallisuustilan seuranta tuo selkeän tuottavuusloikan koko yhteiskunnalle.

 Työelämä ja -ympäristöt ovat jatkuvassa murrosvaiheessa. Tuttujen riskien ympärille nousee uusia ennalta-arvaamattomia uhkia, joita voidaan havaita ja minimoida seurannalla. Muutoksenhallinta on kaikille iso haaste ja siihen kaivataan keinoja. ”Turvallisuusindeksi näyttää ylimmälle johdolle konkreettisesti kokonaiskuvan työturvallisuudesta”, mainitsee Kortesalo.

 ”Oma Pelastusvalvoja-palveluun kuuluva turvallisuusindeksi toimii ikään kuin yrityksen turvallisuusasiantuntijana, joka huomioi riskit, puutteet ja kertoo mihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota”, päättää Safetumin toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin.

Tilaa maksuton palveluesittely tai kysy lisätietoja

Soita

029 170 1100

Lähetä sähköpostia

myynti@safetum.fi