27.06.2017

Vain yksi viidestä yrityksestä yltää kiitettävään työturvallisuuteen

Suomalaisissa yrityksissä työturvallisuus vaihtelee paljon, vain yksi viidestä yrityksestä yltää kiitettävään yleisarvosanaan. Parhaat yritykset tekevät kaikkensa minimoidakseen työtapaturmien määrän nollaan, heikoimmissa jätetään jopa lakisääteisiä velvollisuuksia noudattamatta – puhumattakaan siitä, että ne ylitettäisiin.

Juuri valmistuneen vuoden 2016 työturvallisuuden vuositilastot osoittavat kulkuväyliin, poistumisteihin, siisteyteen ja järjestykseen liittyvien riskien heikentävän työturvallisuutta eniten. Nämä riskit muodostivat 39 prosentin osuuden kaikista yritysten turvallisuushavainnoista. Koneisiin ja laitteisiin liittyvien riskien osuus oli 15 prosenttia.

Työturvallisuuden vuositilaston aineistoja kerää ja ylläpitää pelastusturvallisuuteen erikoistunut palveluyritys Safetum Oy. Safetumin johtava turvallisuusasiantuntija Tuomas Jurvelin sanoo yritysten teknisten ja rakenteellisten asioiden olevan pääosin tyydyttävällä tai jopa hyvällä tasolla, mutta toiminnallisella puolella on paljon parantamisen varaa.

”Asiantuntija- ja tietotyössä työturvallisuuteen ja –hyvinvointiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, kun tapaturmariski ei ole päivittäin läsnä. Tyypillisesti tapaturmat aiheutuvat kaatumisesta tai liukastumisesta toimialasta tai työtehtävästä riippumatta”, kertoo Safetum Oy:n riskipäällikkö Miko Kortesalo.

Teollisuuden ja logistiikan yrityksissä yleisimmät ongelmat liittyvät liukkauden torjuntaan ja kulkuväylille jätettyyn ylimääräisiin tavaroihin ja jätteisiin. Myös meluun ja pölyyn liittyvät havainnot ovat yleisiä. Toimistotyössä työhyvinvointia ja - terveyttä heikentävät tilojen väärät lämpötilat ja heikko sisäilman laatu sekä työergonomia.

Uhka- ja väkivaltatilanteet eivät nouse kokonaistilastoissa merkittäväksi osa-alueeksi, mutta esimerkiksi opetustoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa uhka- ja väkivaltatilanteet ovat riski jonka työntekijät kohtaavat säännöllisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työtapaturmat aiheuttavat suomalaisille yrityksille vuosittain noin 500 miljoonan euron välittömät kustannukset. Välillisten kustannusten arvioidaan kohoavaan 1,5–2,0 miljardiin euroon.

”Työtapaturmien määrä on vähentynyt Suomessa viime vuosikymmenien aikana, mutta niistä maksetaan edelleen aivan liian suuri inhimillinen ja taloudellinen hinta”, Jurvelin sanoo.

”Havaintojemme mukaan asiaan kiinnitetään enemmän huomiota Suomessa toimivissa kansainvälisissä yrityksissä. Usean suomalaisen yrityksen työturvallisuuskulttuuria muovaavat kansainvälisten yritysten sisäiset standardit ja ohjeistukset”, päättää riskipäällikkö Miko Kortesalo.

Safetumin vuositilasto perustuu kaikkiaan 130 yritysasiakkaan tekemiin turvallisuushavaintoihin. Havainnot tehdään Pelastusvalvoja -mobiilipalveluun, joka seuraa työturvallisuutta reaaliaikaisesti ja hälyttää puutteista vastuuhenkilöille.

Paranna työturvallisuutta Oma Pelastusvalvoja-mobiilipalvelullaTilaa maksuton palveluesittely tai kysy lisätietoja

Soita

029 170 1100

Lähetä sähköpostia

myynti@safetum.fi