Pelastussuunnitelman avulla edistät kiinteistön paloturvallisuutta

Pelastussuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen on kiinteistön lakisääteinen velvollisuus. Hyvin laadittu pelastussuunnitelma auttaa ennaltaehkäisemään tulipaloja ja antaa käytännön ohjeet pelastautumiseen sekä väestönsuojeluun.

Poistumistie

“Safetumin pelastussuunnitelma sisältää kattavat turvallisuusohjeet oman kodin turvallisuuden hoitamiseen sekä toimintamallit siihen, kuinka ylläpitää oman asuinrakennuksen turvallisuutta ja kuinka toimia, jos rakennuksessa tai omassa kodissa sattuu tulipalo.”

Juha Tiitta
Toimitusjohtaja, Kotkan Asunnot Oy

Pelastussuunnitelma lisää kiinteistön turvallisuutta

Pelastuslaki ja vakuutusyhtiön suojeluohjeet velvoittavat kiinteistöjä varautumaan onnettomuustilanteisiin ja tulipaloihin sekä laatimaan kiinteistöön pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja tai toiminnanharjoittaja, eli esimerkiksi taloyhtiössä laadintavastuu on taloyhtiön hallituksella.

Pelastussuunnitelma antaa kiinteistön käyttäjille tietoa tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä kiinteistössä. Suunnitelmasta selviää myös, miten väestönsuojeluun liittyvä varautuminen kiinteistössä toteutetaan. Oikein tehdyllä pelastussuunnitelmalla edistetään käytännön ohjein paloturvallisempaa arkea asuinrakennuksissa ja työpaikoilla.

Paloturvallisuuden riskitarkastus osana pelastussuunnitelmaa

Suoritamme pelastussuunnitelman päivityksen ja laadinnan yhteydessä kiinteistöön paloturvallisuuden riskitarkastuksen, joka mahdollistaa paloturvallisuuspuutteiden ja -riskien korjaamisen kiinteistössä.

Safetumin pelastussuunnitelma sisältää:

Vaarojen ja riskien arviointi ja johtopäätelmät miten havaittuihin riskeihin reagoidaan

Kuvaus kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä

Ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi

Selvityksen muista mahdollisista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Kuvauksen varautumisen ja väestönsuojelun toimenpiteistä

Kiinteistössä mahdollisesti olevan väestönsuojan käyttöönottosuunnitelman ja käyttöohjeet

Pelastussuunnitelman ylläpitoon kuuluu säännöllinen vaarojen ja riskien arviointi

Kiinteistön tulee suorittaa vaarojen ja riskien arviointi vuosittain ja päivittää riskien arvioinnin yhteydessä myös pelastussuunnitelma.

Asiantuntijamme suorittamassa paloturvallisuuden riskitarkastuksessa tarkastetaan, että kiinteistö on hoitanut lakisääteiset ja vakuutusyhtiöiden velvoittamat paloturvallisuuden ja varautumisen osa-alueet asianmukaisesti. Tarkastuksella kiinnitetään huomiota muun muassa paloturvallisuuslaitteiden toimivuuteen, väestönsuojan käyttöönotettavuuteen, poistumisreitteihin ja palo-osastointeihin.

Tutustu paloturvallisuuden riskitarkastukseen

Onko asuinalueesi paloturvallisuus kunnossa? Selvitä taloyhtiösi turvallisuusindeksi.

Etäkoulutus

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on yhteistyötä. Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan.

Lue meistä

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

20 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

70 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 60

palo­turvallisuuden ammattilaista