Pelastussuunnitelman avulla edistät kiinteistön paloturvallisuutta

Pelastussuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen on kiinteistön lakisääteinen velvollisuus. Hyvin laadittu pelastussuunnitelma auttaa ennaltaehkäisemään tulipaloja ja varmistamaan asukkaiden sekä kiinteistön käyttäjien turvallisuuden.

Poistumistie

“Safetumin pelastussuunnitelma sisältää kattavat turvallisuusohjeet oman kodin turvallisuuden hoitamiseen sekä toimintamallit siihen, kuinka ylläpitää oman asuinrakennuksen turvallisuutta ja kuinka toimia, jos rakennuksessa tai omassa kodissa sattuu tulipalo.”

Juha Tiitta
Toimitusjohtaja, Kotkan Asunnot Oy

Mikä on pelastussuunnitelma?

Laki velvoittaa kiinteistöjä varautumaan onnettomuustilanteisiin ja tulipaloihin sekä laatimaan pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelma on pakollinen asuinrakennuksissa, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.


Pelastussuunnitelma on kiinteistön omatoimisen varautumisen käsikirja ja opas siihen, miten kiinteistö hoitaa paloturvallisuutta. Siinä kuvataan kiinteistön turvallisuusjärjestelyt, toimenpiteet paloturvallisuuden hoitamiseksi, vastuualueet sekä turvallisuusohjeistukset.

Pelastussuunnitelma käsittelee kiinteistön turvallisuutta palo- ja poistumisturvallisuuden näkökulmasta, mutta ottaa huomioon myös muut normaaliajan häiriötilanteet. Suunnitelman keskeisin osa-alue on riskien ja vaarojen arviointi, jossa käsitellään kiinteistöä koskevat riskit, miten niihin varauduttu ja miten riskin toteutuessa toimitaan sekä miten havaittuja riskejä pyritään ennaltaehkäisemään. Pelastussuunnitelma on tarkoitettu asukkaiden turvallisuuden edistämiseksi ja viihtyisän asumisen turvaamiseksi.

Pelastussuunnitelma lisää kiinteistön turvallisuutta

Pelastussuunnitelma on keskeinen työkalu kiinteistön turvallisuuden varmistamisessa. Se sisältää kattavat ohjeet hätätilanteiden varalle ja tiedot poistumisreiteistä, turvallisuusjärjestelyistä ja vaaratilanteiden toimintamalleista.

Pelastussuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja tai toiminnanharjoittaja, esimerkiksi taloyhtiöissä vastuussa on taloyhtiön hallitus. Oikein tehdyllä pelastussuunnitelmalla edistetään käytännön ohjein paloturvallisempaa arkea asuinrakennuksissa ja työpaikoilla.

Pelastussuunnitelma - FAQ

1. Miksi kiinteistölle pitää laatia pelastussuunnitelma?
2. Mitä asioita pelastussuunnitelmaan kirjataan?
3. Miten pelastussuunnitelman vaarojen ja riskien arviointi
toteutetaan?
4. Kenen vastuulla pelastussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
on?
5. Kuka laatii pelastussuunnitelman?
6. Miten usein pelastussuunnitelma tulee päivittää?
7. Miten pelastussuunnitelma tulee viestiä kiinteistön käyttäjille?

Paloturvallisuuden riskitarkastus osana pelastussuunnitelmaa

Suoritamme aina pelastussuunnitelman päivityksen ja laadinnan yhteydessä kiinteistöön paloturvallisuuden riskitarkastuksen, joka mahdollistaa paloturvallisuuspuutteiden ja -riskien korjaamisen kiinteistössä.

Mitä pelastussuunnitelma sisältää?

Vaarojen ja riskien arviointi ja johtopäätelmät miten havaittuihin riskeihin reagoidaan

Kuvaus kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä

Ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi

Selvityksen muista mahdollisista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Kuvauksen varautumisen ja väestönsuojelun toimenpiteistä

Kiinteistössä mahdollisesti olevan väestönsuojan käyttöönottosuunnitelman ja käyttöohjeet

Miksi kiinteistöjen paloturvallisuutta tulee hoitaa suunnitelmallisesti?

Tärkein tehtävä on ehkäistä palokuolemia sekä varmistaa, että tulipalon sattuessa vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Pelastuslaki 379/2011 velvoittaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä ehkäisemään tulipaloja, varautumaan onnettomuuksiin, ylläpitää väestönsuojan toimintaa sekä osallistua tarvittaessa pelastustoiminnan tehtäviin.

Me Safetumilla haluamme hoitaa paloturvallisuutta tulipalojen sijaan.

Tutustu paloturvallisuuden riskitarkastukseen

Tilaa uutiskirjeemme ja
pysyt ajan tasalla!

Uutiskirjeen tilaajana saat kuulla ensimmäisten joukossa ratkaisustamme palovaroittimia koskevaan lakiin liittyen.

Etäkoulutus

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on yhteistyötä. Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan.

Lue meistä

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

20 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

70 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 60

palo­turvallisuuden ammattilaista