Väestönsuoja

Väestösuoja
Väestönsuoja on kiinteistön varautumisen kivijalka

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina. Suomessa on noin 54 000 väestönsuojaa ja pääosa suojista (noin 85 %) on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia teräsbetonisuojia. Väestönsuojat tulisi tarkastaa vuosittain ja laajempi paine- ja tiiveyskoe tulisi tehdä kymmenen vuoden välein.

Yleisellä tasolla väestönsuojelun tarkoituksena on siviiliväestön suojelu aseellisen hyökkäyksen vaaroilta, auttaa väestöä selviytymään aseellisen hyökkäyksen välittömiltä vaikutuksilta ja luoda välttämättömät edellytykset eloonjäämiselle. Väestönsuojeluun turvaudutaan sodan tai sodan uhkan aikana.

Miten ylläpitää kiinteistön väestönsuoja toimintakuntoisena?

Väestönsuojien toimintakunnon ylläpitäminen on kiinteistölle lakisääteinen velvollisuus. Suoja on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se on mahdollista ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Suojan kuntoa ja toimintaa tulisi ylläpitää samojen lainalaisuuksien mukaisesti kuin taloyhtiön muitakin taloteknisiä järjestelmiä. Rakennuksessa olevat pelastuslain tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa, sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti.

TOP 5 -ohjeemme kiinteistön väestönsuojan ylläpitoon:

1. Kootkaa tiimi, joka on vastuussa väestönsuojan toimivuudesta ja tarkastuksista

Tähän tiimiin voi kuulua esimerkiksi hallituksen jäseniä, isännöitsijä ja asiantuntijayritys. Yhteistyössä aikataulutatte suojan tarkastuksiin liittyvät toimenpiteet ja vastuut sekä kirjaatte kaikki väestönsuojaan liittyvät tarkastukset ja toimenpiteet taloyhtiön pelastussuunnitelmaan.

2. Nostakaa pelastussuunnitelma ja varautuminen yhtiökokouksen asialistalle

Varautumisen säännöllinen esiin nostaminen varmistaa, että asukkaat sekä osakkaat saavat hallituksen kautta aina ajantasaista tietoa taloyhtiön pelastussuunnitelmasta ja varautumisen tilasta.

3. Suorittakaa väestönsuojan tarkastukset ja tiiveyskoe

Väestönsuoja ja sen materiaalit tulee tarkastaa vuosittain ja laajempi tiiveyskoe on suoritettava 10 vuoden välein. Väestönsuojan tarkastus vaatii erityistä ammattitaitoa ja suositeltavaa olisi vastuuttaa sen suorittamiseen ammattimainen asiantuntijayritys.

4. Viestikää suojan käyttöohjeet asukkaille ja kiinteistön käyttäjille

Viestinnässä tulisi noudattaa taloyhtiön yleistä viestinnän kulttuuria ja toimintatapoja. Käyttöohjeet väestönsuojalle tulee kirjata taloyhtiön pelastussuunnitelmaan, joka on myös tehokkain tapa viestiä ohjeet asukkaille.

5. Toteuttakaa huollot ja toimenpiteet säännöllisesti

Kirjatkaa kaikki väestönsuojaan liittyvät tarkastukset taloyhtiön huoltokirjaan ja pelastussuunnitelmaan. Näin tarkastustoimet tulevat suoritettua ajallaan ja säännöllisesti, vaikka taloyhtiön vastuuhenkilöt muuttuisivat vuosien saatossa.

Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan

Vahinkojen sijaan kiinteistöjen tulisi keskittyä turvallisuuden hoitamiseen, sillä vaaratilanteiden ennaltaehkäisyllä voidaan varmistua siitä, että onnettomuus tai kriisitilanteessa taloyhtiön turvallisuuteen voi luottaa. Elämme aikakautta, jossa varautumiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me Safetumilla olemme huoltaneet ja tarkastaneet Suomalaisten kiinteistöjen väestönsuojia jo lähes 10 vuotta ja palveluumme luottaa noin 13 000 kiinteistöä läpi Suomen. Asiantuntijamme auttavat teitä kaikissa väestönsuojiin liittyvissä kysymyksissä. Oli kyse sitten väestönsuojan tarkastuksista, korjauksista, tiiveyskokeen suorittamisesta tai suojan materiaalien hankinnasta.

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää.

Kuuntele ohjeistus väestönsuojan ylläpidosta webinaarimme tallenteesta.

Väestönsuojan ylläpidon kannalta keskeiset lait ja asetukset:

Kiinteistöpäättäjä – olemme tukenasi

Safetumin ammattilaiset ovat kiinteistöpäättäjien tukena kaikissa paloturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tilanteissa.
Ota yhteyttä