Palovaroittimia koskeva lakiuudistus - Mikä muuttuu taloyhtiöissä?

Vastuu palovaroittimien ylläpidosta ja toimivuudesta tullaan siirtämään asukkaalta rakennuksen omistajalle 1.1.2024 alkaen. Jatkossa asuinhuoneistojen palovaroittimien ylläpitovastuu on taloyhtiöillä. Me Safetumilla tarjoamme taloyhtiöille palvelua palovaroittimien tarkastuksiin, asennuksiin ja huoltoihin.

Nainen testaamassa palovaroitinta katossa.
Hälytyslaite
Palovaroittimen testaus

Lakiuudistus – Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Palovaroittimien ylläpitovastuu siirtyy taloyhtiöille 1.1.2024. Siirtymäaikaa muutokselle on 31.12.2025 asti. Palovaroittimien hankintaan ja kunnossapitoon liittyvien lakimuutosten tavoitteena on sääntelyn selkiyttäminen ja velvoitteiden nykyistä parempi toteutuminen. Lakimuutos vaikuttaa erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen.

Mitkä asiat ovat jatkossa hallituksen ja isännöitsijän vastuulla?


• Rakennuksen omistaja on jatkossa velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia.

• Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että palovaroittimet ja muut laitteet pidetään toimintakunnossa. Huoneiston asukkaan on viipymättä ilmoitettava omistajalle palovaroittimien ja muiden laitteiden vioista.

• Rakennuksen omistajalla tai hänen edustajallaan on oikeus päästä huoneistoon, kun se on välttämätöntä säädetyn velvollisuuden toteuttamista varten. Käynti huoneistossa on järjestettävä huoneiston haltijalle sopivana aikana kohtuullisen ajan kuluessa, jollei työn kiireellisyys tai laatu muuta vaadi.

• Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palovaroittimien ja muiden laitteiden määrästä, sijoittamisesta sekä toiminnasta.

Lähde: Pelastuslaki 379/2011/laki pelastuslain muuttamisesta (lataa tiedoston)

Palovaroittimen sijoittelu ja huolto

• Lakiuudistus koskee sekä paristokäyttöisiä että sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia​
• Palovaroittimia tulee olla yksi jokaista alkavaa 60m2 kerrosta kohden​
• Palovaroitin asennetaan kattoon vähintään 50cm etäisyydelle lähimmästä seinästä
• Palovaroittimen käyttöikä on mallista riippuen 5-10 vuotta, jonka jälkeen se tulee vaihtaa uuteen
• Huollot tulee suorittaa laitevalmistajan ohjeen mukaisesti

Palovaroittimen testaus

Turvallisuustiistai-webinaari 6.6. klo 9.00 - 10.00

Kesäkauden tulipaloriskit taloyhtiössä

Kesäkuun webinaarissa puhumme taloyhtiöiden kesäkauden tulipaloriskeistä ja miten hallitus voi puuttua niihin. Webinaarissa annamme myös käytännön esimerkkejä tulipalotapahtumista. Asiantuntijavieraaksi saamme pelastuslaitoksen palomestari Petri Korhosen. Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme nyt!
Ilmoittaudu webinaariin

Safetumin Palovaroitinpalvelu – Älykäs ratkaisu taloyhtiön paloturvallisuuteen

1. Taloyhtiön riskitarkastus ja palovaroittimien tarvekartoitus

2. Palovaroittimien asennussuunnitelma ja tarjous asennuksesta ja vuosihuollosta

3. Safetumin asiantuntijan suorittama palovaroittimien asennus taloyhtiöön

4. Palovaroittimien sijainnit ja laitetiedot merkitään taloyhtiön turvallisuusdokumentaatioon, joka tallennetaan Safetumin verkkopalveluun

5. Safetumin verkkopalvelun digitaalinen arkisto on yhdistettävissä mm. Tampuurin, Hausvisen, Osurian, Huoneistotiedon ja One4allin kanssa

6. Taloyhtiön hallitus saa palovaroittimiin käyttöohjeistuksen

7. Safetumin asiantuntija valvoo palovaroittimien toimintakuntoa, suorittaa palovaroittimien huollot ja tarkastukset sekä mahdolliset vikatilanteiden korjaustoimenpiteet sopimuksen mukaan

Pyydä tarjous

Katso webinaarimme aiheesta!

Lakimuutoksen esittely: Palovaroittimien ylläpitovastuu siirtyy taloyhtiöille 1.1.2024

Turvallisuustiistai-webinaarissa kerromme, mitä taloyhtiön pitää tietää lakiuudistukseen liittyen ja miten me Safetumilla autamme taloyhtiöitä muutoksessa.

Annamme myös vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
👉🏻 Lakimuutoksen sisältö ja aikataulut
👉🏻 Mitä muutos käytännössä tarkoittaa?
👉🏻 Millaiset ovat taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuut palovaroittimien toimivuudesta?
👉🏻 Miten palovaroittimien ylläpito ja huollot voidaan toteuttaa?

Katso nyt tallenne webinaarista!

Katso tallenne

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää ratkaisustamme? Jätä yhteystietosi ja olemme yhteydessä:

Kiitos! Olemme pian yhteydessä.
Hups! Jokin meni vikaan. Kokeile uudestaan.

Tilaa uutiskirjeemme ja
pysyt ajan tasalla!

Uutiskirjeen tilaajana saat kuulla ensimmäisten joukossa ratkaisustamme palovaroittimia koskevaan lakiin liittyen.

Etäkoulutus

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on yhteistyötä. Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan.

Lue meistä

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

18 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

60 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 50

palo­turvallisuuden ammattilaista