Digitaalinen pelastusvalvoja tavoittaa jo puoli miljoonaa suomalaista

Viime vuonna Safetumin Pelastusvalvojat suorittivat pelastustarkastuksia yli 3000 kiinteistöön ja yritykseen. Tarkastuksilla teimme yli 30 000  turvallisuushavaintoa ja annoimme kymmeniä tuhansia turvallisuutta edistäviä korjaussuosituksia. Vakavia puutteita löytyi yli kolmanneksesta kiinteistöjä ja yrityksiä.

Safetumin pelastusvalvoja suorittaa kiinteistöön tai yritykseen pelastustarkastuksen ja kirjaa ilmenevät turvallisuushavainnot Oma pelastusvalvoja -verkkopalveluun. Palvelu analysoi tiedon ja laskee kiinteistölle  tai yritykselle turvallisuusindeksin. Oma pelastusvalvoja -palvelu lähettää hälytykset tarvittavista toimenpiteistä isännöitsijälle, kiinteistöpäättäjille tai yrityksen vastuuhenkilöille. Verkkoon laaditaan myös kiinteistön pelastussuunnitelma helposti ylläpidettävään muotoon.    

Laske palvelun hinta

Digitaalinen pelastusvalvoja tavoittaa jo puoli miljoonaa suomalaista

1.Pelastustarkastuksella selviää kehityskohteet ja turvallisuusindeksi

Pelastustarkastus on kiinteistössä tai yrityksessä suoritettava säännöllinen vaarojen ja riskien arviointi, mistä selviää kiinteistön turvallisuuspuutteet. Oma pelastusvalvoja -verkkopalvelu analysoi pelastustarkastuksella tehdyt turvallisuushavainnot ja laskee seurattavan turvallisuusindeksin. 

Tarkoituksena on tunnistaa vaarat, ennaltaehkäistä vahinkoja sekä pienentää vakuutusriskejä. Tarkastusraportti antaa yksityiskohtaiset tiedot kiinteistön puutteista, jotka korjaamalla luodaan asukkaille turvallisempi asuintalo tai työntekijöille turvallinen ympäristö työskennellä.

2.Pelastussuunnittelu hoituu helposti verkkopalvelussa

Pelastusvalvoja laatii automaattisesti päivittyvän pelastussuunnitelman helppokäyttöiseen verkkopalveluun, josta suunnitelma on kaikkien kiinteistön käyttäjien luettavissa. Näin asukkailla tai työntekijöillä on pääsy pelastussuunnitelmaan sekä turvallisuus- ja toimintaohjeisiin. Kiinteistön vastuuhenkilöt voivat päivittää pelastussuunnitelmaa itsenäisesti verkkopalvelussa.

3.Oma pelastusvalvoja-palvelu analysoi ja seuraa turvallisuusindeksiä 

Oma pelastusvalvoja - verkkopalvelu analysoi pelastusvalvojan pelastustarkastuksella tekemät turvallisuushavainnot ja laskee turvallisuusindeksin. 


Turvallisuus on seikka, jota on syytä seurata ja mitata. Oma pelastusvalvoja -verkkopalvelusta näet kiinteistösi ja yrityksesi reaaliaikaisen turvallisuusindeksin. Oma pelastusvalvoja -palvelu analysoi turvallisuustilannetta ja lähettää hälytykset tarvittavista toimenpiteistä. Säännöllinen raportointi pitää sinut ajan tasalla kokonaistilanteesta. 

Faktatiedon perusteella selvität kiinteistön tai työpaikan todelliset turvallisuusongelmat ja käytät aikaasi viisaammin oikeiden ongelmien ratkaisuun arvailun sijaan.

4.Asukkaat tai työntekijät ilmoittavat turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -tilanteista helppokäyttöisellä mobiilipalvelulla

Turvallisuushavainto-mobiilipalvelussa kiinteistön käyttäjät ja yrityksen työntekijät voivat ilmoittaa turvallisushavinnoista ja läheltä piti -tilanteista alle minuutissa. Uusista havainnoista lähtee automaattisesti tietoa esimiehelle tai vaikkapa huoltoyhtiölle sähköpostitse. Verkkopalvelun kautta havainnon vastuuhenkilö pääsee käsittelemään havainnot keskitetysti. 

Havaintotilastoihin porautumalla pääset suoraan yleisimpien ongelmien juurisyihin käsiksi ja näin turvallisuutta on helpompi kehittää ennakoidusti.

Digitaaliset palvelut toteuttamassa kahden viikon putkiremonttia

Sami Ansala, vastaava työnjohtaja, Fira Palvelut Oy

Suomalainen rakennusalan yritys Fira Oy on kasvanut 2010-luvulla nopeasti. Vuonna 2002 perustetun yrityksen suosion takana on ollut perinteisten rakennusalalla vallitsevien toimintatapojen kehittäminen. Putkiremontteihin erikoistunut Firan tytäryhtiö Fira Palvelut Oy toteutti tiettävästi Suomen nopeimman putkiremontin. Fira Palvelut Oy kertoo kahden viikon mittaisen putkiremontin onnistuvan digipalveluiden, ulkoisten kumppaneiden ja etukäteissuunnittelun avulla. Ajansäästöä ei haettu nopeuttamalla asentajien työntahtia, vaan organisoimalla työn tehokkuutta.

Lue lisää

Turvallisuusvihkojen kysyntä yllätti isännöitsijän

Ilkka Kouri, Isännöinti Ilkka Kouri

Isännöitsijätoimisto Ilkka Kouri on yhden hengen pyörittämä isännöitsijäpalveluyritys. Safetum on suunnitellut Kourin isännöimiin taloyhtiöihin kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat ja tehnyt vuosittaisia pelastustarkastuksia.

Lue lisää

Kasvavan turvallisuusindeksin eteen työskennellään säännöllisesti

Jarno Aalto, Isännöitsijä, Helsingin Pro Isännöinti

Taloyhtiöissä isännöitsijän ja huoltomiehen vastuualueena on muodostaa asukkaille mahdollisimman turvallinen ja mukava ympäristö asua. Safetum huolehtii Helsingin Pro Isännöinnin useiden kohteiden paloturvallisuudesta pelastustarkastuksilla ja turvallisuusohjeiden laatimisella.

Lue lisää

Viestintään ja viihtyvyyteen satsataan monipuolisessa isännöintipalvelussa

Matti Ryyppö, toimitusjohtaja, Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy

Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy aloitti toimintansa vuonna 1988 ja on kasvanut Forssan seudun halutuimpien isännöitsijätoimistojen joukkoon. Safetumin Pelastusvalvoja-palvelu on käytössä useissa isännöitsijätoimiston isännöimissä taloyhtiöissä.

Lue lisää

Taloyhtiön paloturvallisuus kiitettävällä tasolla

As Oy Irja, Isännöitsijä Ali Kela

As Oy Irja:lla laitetaan asukkaiden turvallisuus etusijalle. Vuodesta 1896 lähtöisin oleva kiinteistö vaatii kunnossapidon lisäksi myös aktiivista seurantaa turvallisuusriskien ja –vahinkojen varalta. Turvallisuutta seurataan digitaalisessa sekä fyysisessä muodossa verkkopalvelun ja pelastusvalvojien kautta. Taloyhtiön johdolla, isännöitsijällä ja asukkailla on kaikilla mahdollisuus seurata kellonympäri omaa paloturvallisuuttaan.

Lue lisää

Asiakkaiden tyytyväisyys ja turvallisuus etusijalla

Jarmo Rantamäki, toimitusjohtaja, Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy

Helsingin kanta-kaupungissa sijaitsevien arvokiinteistöjen isännöinnistä vastaa pitkälti Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy. Isännöitsijöiden työssä hallitaan laajoja kokonaisuuksia, jolloin yhteistyökumppaneita tarvitaan rinnalle, jotta arki ja asiakaspalvelu olisi sujuvaa. ”Haluamme olla tekemisissä menestyvien kumppaneiden kanssa, valitsemme eri alojen asiantuntijat ja huippuosaajat.”

Lue lisää

Välinpitämättömyys muuttui mielenkiinnoksi

Jukka Niemelä, Isännöitsijä, Oulun Isännöitsijätoimisto Oy

Oulussa paikallisena toimijana Safetum vastaa Oulun Isännöitsijätoimiston kiinteistöissä paloturvallisuudesta ja pelastussuunnitelmien laatimisesta. ”Arkea on helpottanut, kun kaikki paloturvallisuuteen liittyvät asiat löytyvät yhdestä paikasta. Monet turhat työvaiheet ja ongelmat ovat jääneet pois Pelastusvalvoja-palvelun avulla”, kertoo isännöitsijä Jukka Niemelä Oulun Isännöitsijätoimistosta.

Lue lisää

Forenom majoittaa asiakkaansa paloturvallisesti

Iiro Eskelinen, maajohtaja, Forenom

Safetumin Pelastusvalvoja-palvelu on käytössä kaikissa Forenomin hotellikohteissa Suomessa. ”Turvallisuus on ihmiselle perusasia, lisäksi sen vaaliminen on kannattava sijoitus”, tiivistää Forenomin maajohtaja Iiro Eskelinen.

Lue lisää

Mobiilipalvelu pienentää RTK-Palvelun työturvallisuusriskejä

RTK -Palvelu Oy Jan Haarti ja Jari Korhonen

Oma Pelastusvalvoja -mobiilipalvelu on askel nykypäivään ja nopeuttaa turvallisuushavaintojen ilmoitus-, käsittely- ja tilastointiprosessia. Jos turvallisuushavainnoista ilmoittaminen on ennen ollut monivaiheista ja aikaa vievää, niin Safetumin Oma pelastusvalvoja –mobiilipalvelun avulla, sen voi tehdä varsin vaivattomasti ja varmasti kommentoi henkilöstöjohtaja Jan Haarti.

Lue lisää

Lahden Diakonialaitos panostaa ennaltaehkäisevään pelastusturvallisuustoimintaan

Lahden Diakonialaitos, palvelujohtaja Maria Borg

Lahden Diakonialaitos panostaa ennaltaehkäisevään pelastusturvallisuustoimintaan ja turvallisuuden tasoa mitataan säännöllisesti Safetumin turvallisuusindeksillä. Toimipisteiden pelastussuunnitelmia ylläpidetään Oma Pelastusvalvoja- verkkopalvelussa. "Nyt nukkuu yönsä vielä aiempaa rauhallisemmin naurahtaa palvelujohtaja Maria Borg ja jatkaa vakavoituen, että tämän yhteistyöprosessin aikana laitoksen johtoryhmällekin on muodostunut selkeä kokonaiskuva paloturvallisuusasioista."

Lue lisää

Pelastusvalvoja kaikkiin kiinteistöihin

Taloyhtiöille

Yrityksille

Hoiva- ja palvelukodeille

Majoitus- ja hotellikiinteistöille

Tuotanto- ja varastokiinteistöille

Kunnille ja kaupungeille

Seurakunnille