Joka kolmas kiinteistö kuuluu turvallisuuden riskiryhmään

Viime vuonna Safetumin Pelastusvalvojat suorittivat pelastustarkastuksia yli 3000 kiinteistöön ja yritykseen. Tarkastuksilla teimme yli 30 000  turvallisuushavaintoa ja annoimme kymmeniä tuhansia turvallisuutta edistäviä korjaussuosituksia. Vakavia puutteita löytyi yli kolmanneksesta kiinteistöjä ja yrityksiä.

Pelastusvalvojan tehtävä on varmistaa, että hallinoimassasi kiinteistössä on turvallista asua, oleskella tai työskennellä.  Palvelun avulla tunnistat vaarat, ennaltaehkäiset vahinkoja ja pienennät vakuutusriskejä.

Laske palvelun hinta

Pelastusvalvoja huolehtii kiinteistön tai yrityksen turvallisuudesta

1.Pelastustarkastuksella selviää turvallisuuspuutteet ja kehityskohteet

Pelastustarkastus on kiinteistössä tai yrityksessä suoritettava säännöllinen vaarojen ja riskien arviointi, mistä selviää kiinteistön turvallisuuspuutteet. Tarkoituksena on tunnistaa vaarat, ennaltaehkäistä vahinkoja sekä pienentää vakuutusriskejä. Tarkastusraportti antaa yksityiskohtaiset tiedot kiinteistön puutteista, jotka korjaamalla luodaan asukkaille turvallisempi asuintalo tai työntekijöille turvallinen ympäristö työskennellä.

2.Pelastussuunnittelu hoituu helposti verkkopalvelussa

Pelastusvalvoja laatii automaattisesti päivittyvän pelastussuunnitelman helppokäyttöiseen verkkopalveluun, josta suunnitelma on kaikkien kiinteistön käyttäjien luettavissa. Näin asukkailla tai työntekijöillä on pääsy pelastussuunnitelmaan sekä turvallisuus- ja toimintaohjeisiin. Kiinteistön vastuuhenkilöt voivat päivittää pelastussuunnitelmaa itsenäisesti verkkopalvelussa.

3.Pysy ajan tasalla kiinteistösi tai yrityksesi turvallisuustilanteesta

Turvallisuus on seikka, jota on syytä seurata ja mitata. Pelastusvalvoja-verkkopalvelusta näet kiinteistösi ja yrityksesi turvallisuustilanteen reaaliaikaisesti, ja säännöllinen raportointi pitää sinut ajan tasalla kokonaistilanteesta. Kiinteistön turvallisuusindeksi kertoo turvallisuustilanteen kehittymisestä ajan myötä. 

Faktatiedon perusteella selvität kiinteistön tai työpaikan todelliset turvallisuusongelmat ja käytät aikaasi viisaammin oikeiden ongelmien ratkaisuun arvailun sijaan.

4.Kerää turvallisuushavaintoja ja läheltä piti -tilanteita helppokäyttöisellä mobiilipalvelulla

Turvallisuushavainto-mobiilipalvelussa kiinteistön käyttäjät ja yrityksen työntekijät voivat ilmoittaa turvallisushavinnoista ja läheltä piti -tilanteista alle minuutissa. Uusista havainnoista lähtee automaattisesti tietoa esimiehelle tai vaikkapa huoltoyhtiölle sähköpostitse. Verkkopalvelun kautta havainnon vastuuhenkilö pääsee käsittelemään havainnot keskitetysti. 

Havaintotilastoihin porautumalla pääset suoraan yleisimpien ongelmien juurisyihin käsiksi ja näin turvallisuutta on helpompi kehittää ennakoidusti.

Välinpitämättömyys muuttui mielenkiinnoksi

Jukka Niemelä, Isännöitsijä, Oulun Isännöitsijätoimisto Oy

Oulussa paikallisena toimijana Safetum vastaa Oulun Isännöitsijätoimiston kiinteistöissä paloturvallisuudesta ja pelastussuunnitelmien laatimisesta. ”Arkea on helpottanut, kun kaikki paloturvallisuuteen liittyvät asiat löytyvät yhdestä paikasta. Monet turhat työvaiheet ja ongelmat ovat jääneet pois Pelastusvalvoja-palvelun avulla”, kertoo isännöitsijä Jukka Niemelä Oulun Isännöitsijätoimistosta.

Lue lisää

Forenom majoittaa asiakkaansa paloturvallisesti

Iiro Eskelinen, maajohtaja, Forenom

Safetumin Pelastusvalvoja-palvelu on käytössä kaikissa Forenomin hotellikohteissa Suomessa. ”Turvallisuus on ihmiselle perusasia, lisäksi sen vaaliminen on kannattava sijoitus”, tiivistää Forenomin maajohtaja Iiro Eskelinen.

Lue lisää

Mobiilipalvelu pienentää RTK-Palvelun työturvallisuusriskejä

RTK -Palvelu Oy Jan Haarti ja Jari Korhonen

Oma Pelastusvalvoja -mobiilipalvelu on askel nykypäivään ja nopeuttaa turvallisuushavaintojen ilmoitus-, käsittely- ja tilastointiprosessia. Jos turvallisuushavainnoista ilmoittaminen on ennen ollut monivaiheista ja aikaa vievää, niin Safetumin Oma pelastusvalvoja –mobiilipalvelun avulla, sen voi tehdä varsin vaivattomasti ja varmasti kommentoi henkilöstöjohtaja Jan Haarti.

Lue lisää

Lahden Diakonialaitos panostaa ennaltaehkäisevään pelastusturvallisuustoimintaan

Lahden Diakonialaitos, palvelujohtaja Maria Borg

Lahden Diakonialaitos panostaa ennaltaehkäisevään pelastusturvallisuustoimintaan ja turvallisuuden tasoa mitataan säännöllisesti Safetumin turvallisuusindeksillä. Toimipisteiden pelastussuunnitelmia ylläpidetään Oma Pelastusvalvoja- verkkopalvelussa. "Nyt nukkuu yönsä vielä aiempaa rauhallisemmin naurahtaa palvelujohtaja Maria Borg ja jatkaa vakavoituen, että tämän yhteistyöprosessin aikana laitoksen johtoryhmällekin on muodostunut selkeä kokonaiskuva paloturvallisuusasioista."

Lue lisää

Pohjois – Tapiolan Isännöinti sähköisti kiinteistöjen pelastussuunnitelmat

Pohjois - Tapiolan Isännöinti Oy, Harri Riekkinen

Pohjois-Tapiolan Isännöinti on sähköistänyt kiinteistöjen pelastussuunnitelmat pelastusvalvoja-palvelun avulla ja palvelu on helpottanut työntekoa huomattavasti ja turvallisuustilanteen seuranta on nykyään vaivatonta. Safetumin Oma pelastusvalvoja – verkkopalvelun käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja käyttö vaivatonta. Safetumin henkilökunnan saa päivittäin hyvin kiinni ja viesteihin vastataan lyhyellä viiveellä, kiittelee Pohjois- Tapiolan Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Harri Riekkinen.

Lue lisää

Walttari on siirtynyt pelastusturvallisuuden mobiiliaikaan

Hannaleena Kuutilo ja Anu Hoskonen, Walttari Oy

Safetumin pelastusvalvoja-palvelun johdosta turvallisuuden seuranta on siirtynyt mitattavaan sekä helposti valvottavaan muotoon. Osana palvelukokonaisuutta toimivan Oma Pelastusvalvoja-mobiilipalvelun avulla turvallisuus on omissa käsissämme, kertovat Walttari Oy:n Hannaleena Kuutilo ja Anu Hoskonen.

Lue lisää

Isännöitsijätoimisto Hanninen on nostanut kiinteistöjen pelastusturvallisuutta yli 20%

Tero Hanninen, Isännöitsijätoimisto Hanninen

Safetumin pelastusvalvojien suorittamien pelastustarkastuksien avulla pystymme seuraamaan turvallisuuden tilaa ja tarvittaessa toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä. Kiinteistöjen turvallisuuden tilaa kuvaava turvallisuusindeksi on tukenut näkemystämme kiinteistöjen turvallisuudesta. Kiinteistöjemme turvallisuusindeksin keskiarvo oli yhteistyömme alussa noin 60 ja olemme nostaneet sen noin 80, joka on hyvällä tasolla.

Lue lisää

"Palvelun helppous tekee tulityölupien myöntämisestä helpompaa ja madaltaa entisestään kynnystä myöntää tulityölupa paikan päällä."

Juhani Paavolainen, Oy Estlander & Co Ab

Oy Estlander & Co Ab:n teknisen isännöitsijän Juhani Paavolaisen mukaan pelastusvalvoja-palvelun tulityöominaisuus on helpottanut ja jäsentänyt hänen työtään. "Voin lähteä toimistolta myöntämään tulityölupaa nopeasti ja talon tiedot ovat valmiina palvelussa", toteaa Paavolainen.

Lue lisää

"Tavoitteenamme on kehittää pelastusturvallisuutta Pelastusvalvoja- palvelun avulla yli 20 prosenttia"

Jouni Vuorma, Isännöinti Vuorma Oy

"Safetumin pelastusvalvojien laatimissa pelastussuunnitelmissa ei keskitytä pelkästään palon torjuntaan, vaan siinä otetaan laaja-alaisemmin turvallisuusasioita huomioon. Aiemmin pelastussuunnitelmissa on kiinnitetty huomiota suojeluasioihin ja kuvattu tarkasti suojelulohkoja ja alueita, mutta arkipäivän riskeihin varautuminen on ollut hieman toissijaista. Tavoitteenamme on nostaa kiinteistöjen turvallisuusindeksin keskiarvo 80 pisteeseen, joka on hyvä taso", kiteyttää Vuorma.

Lue lisää

Mobiilipalvelulla yrityksen riskienhallinta reaaliaikaan

Seppo Vihervaara, Fennia

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Safetum Oy ovat kehittäneet sähköisen palvelun, jonka Fennia tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaidensa käyttöön osana vakuutusasiakkuuteen liittyviä palveluita. Fennian yritys- ja yhteisöasiakkaat ovat ottaneet erittäin suurella tyytyväisyydellä vastaan mahdollisuuden ilmoittaa turvallisuushavainnoista mobiilisti ja käsitellä havainnot tehokkaasti verkkopalvelussa. Palvelun jo käyttöön ottaneet asiakkaat ovat antaneet erittäin positiivista palautetta palvelun helppokäyttöisyydestä ja toimivuudesta.

Lue lisää

Pelastusvalvoja kaikkiin kiinteistöihin

Taloyhtiöille

Yrityksille

Hoiva- ja palvelukodeille

Majoitus- ja hotellikiinteistöille

Tuotanto- ja varastokiinteistöille

Kunnille ja kaupungeille

Seurakunnille