Riskitarkastuksella varmistat kiinteistön ja asukkaiden paloturvallisuuden

Riskitarkastus on paloturvallisuuden kokonaistarkastus, jonka avulla parannetaan asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien turvallisuutta havaitsemalla ja korjaamalla paloturvallisuuspuutteet kiinteistössä.

“Riskitarkastuksessa olemme saaneet paljon hyvää tietoa paloturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä asioista sekä pystytty paikkaamaan puutteet. Hyvä tietää, että paloturvallisuusasiat ovat ammattilaisen hoidossa.”

Mikko Lapinlahti
Turvallisuusvastaava, As Oy Tuiran Harjuksela

Mikä on riskitarkastus ja miksi se tulisi suorittaa?

Pelastuslaki 371/2011 velvoittaa rakennuksen omistajaa tekemään kohteessa vaarojen ja riskien arvioinnin pelastussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Tunnistettujen riskitekijöiden perusteella tulee laatia suunnitelma riskien hallitsemiseksi.

Asiantuntijamme suorittamassa paloturvallisuuden riskitarkastuksessa tarkastetaan lain ja vakuutusyhtiöiden määräämät paloturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät velvoitteet kiinteistössä. Tarkastuksella kiinnitetään huomiota muun muassa paloturvallisuuslaitteiden toimivuuteen, väestönsuojan käyttöönotettavuuteen, poistumisreitteihin ja palo-osastointeihin. Paloturvallisuusriskien arvioinnilla ja seurannalla pyritään ennaltaehkäisemään ihmisiin ja omaisuuteen kohdistuvia vaaratekijöitä.

Kiinteistön saamat hyödyt paloturvallisuuden riskitarkastuksesta:

Turvallisuusindeksillä seuraat kiinteistön turvallisuustasoa

Riskitarkastuksessa asiantuntijamme mittaa ja arvioi kiinteistöstä lähes 200 osa-alueen riskit. Riskihavaintojen pohjalta laskemme kiinteistölle turvallisuusindeksin, jonka avulla voit seurata paloturvallisuuden tilannetta ja kehitystä kiinteistössä.

Kokonaispalvelu – Korjaamme havaitut puutteet sovitusti

Teknisten huoltopalveluidemme avulla korjaamme riskitarkastuksessa havaitut puutteet kätevästi. Huoltomme sisältävät aina laitemerkin valmistajan huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet.

Tarkastamalla ja korjaamalla riskit säästät vahinkotilanteissa

Kiinteistön tulee noudattaa vakuutukseen liittyviä suojeluohjeita ja valvoa niiden toteutumista. Vakuutusyhtiön suojeluohjeissa on usein vaatimuksia liittyen kiinteistön paloturvallisuuteen. Mikäli suojeluohjeita ei ole noudatettu vahinkotilanteessa, vakuutusyhtiö voi vähentää maksettavaa korvausta tai evätä sen kokonaan. Paloturvallisuuden riskitarkastuksen avulla kiinteistö voi korjata paloturvallisuuspuutteet ja huolehtia suojeluohjeiden toteutumisesta.

Riskitarkastuksesta kiinteistö saa itselleen:

• Kattavan raportin paloturvallisuusriskeistä ja -puutteista kiinteistössä
• Asiantuntijamme mittaaman turvallisuusindeksin, joka havainnollistaa paloturvallisuuden kokonaistilannetta kiinteistössä
• Tarjouksen paloturvallisuuspuutteiden korjaamisesta
• Paloturvallisuuden hoitosuunnitelman
• Pelastussuunnitelman päivityksen/laadinnan

Näin paloturvallisuuden riskitarkastus toimii:

1

Riskitarkastus asiantuntijamme toimesta

Asiantuntijamme suorittaa paloturvallisuuden riskitarkastuksen yhdessä esimerkiksi taloyhtiön hallituksen tai kiinteistön vastaavan kanssa. Riskitarkastuksessa arvioimme kiinteistöstä lähes 200 osa-alueen riskit ja mittaamme kiinteistön turvallisuustason. Laadimme tai päivitämme samalla myös pelastussuunnitelman.

2

Riskiraportin laadinta

Analysoimme kiinteistön paloturvallisuusriskit ja -puutteet ja kirjaamme ne riskitarkastuspöytäkirjaan. Käymme riskit läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja laadimme tarjouksen paloturvallisuusriskien korjaamisesta.

3

Paloturvallisuuspuutteiden korjaus

Korjaamme havaitut puutteet sovitusti. Huoltomme sisältävät aina laitemerkin valmistajan huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet.

4

Mitatusti turvallinen kiinteistö ja taloyhtiö

Riskitarkastuksella muodostetun turvallisuusindeksin avulla kiinteistö voi jatkossa mitata paloturvallisuuden tasoa. Digitaalinen pelastussuunnitelma ja paloturvallisuuden seuranta löytyvät jatkossa kätevästi verkkopalvelustamme.

Asiakastarina:
Riskitarkastus lisää paloturvallisuutta taloyhtiössä

As Oy Tuiran Harjukselassa on suoritettu riskitarkastus ja pelastussuunnitelman päivitys Safetumin toimesta jo 7 vuoden ajan joka vuosi. Taloyhtiön turvallisuusvastaava Mikko Lapinlahti on ollut jokaisella riskitarkastuksella mukana.

Onko asuinalueesi paloturvallisuus kunnossa? Selvitä taloyhtiösi turvallisuusindeksi.

Etäkoulutus

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on yhteistyötä. Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan.

Lue meistä

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

20 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

70 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 60

palo­turvallisuuden ammattilaista