Safetumin TOP 5 -ohjeet isännöitsijälle palo­turvallisen talo­yhtiön takaamiseksi

Kiinteistön paloturvallisuudesta huolehtiminen on taloyhtiön onnettomuuksien ehkäisyn kulmakivi. Miten isännöitsijä voi varmistua taloyhtiöiden paloturvallisuudesta ja taata asukkaille turvalliset asuinolot? Kokosimme alle viisi keskeistä asiaa paloturvallisen taloyhtiön takaamiseksi.

1. Pelastussuunnitelma päivitetään ja riskien arviointi suoritetaan säännöllisesti

Pelastuslaki velvoittaa taloyhtiöitä laatimaan pelastussuunnitelman ja pitämään sen ajan tasalla. Pelastussuunnitelmasta selviää, miten taloyhtiö ehkäisee tulipalojen syttymistä ja miten asukkaiden tulee toimia vaaratilanteessa. Lisäksi suunnitelmasta ilmenee, miten taloyhtiön väestönsuojelu ja varautuminen on järjestetty. Pelastussuunnitelmaan kuuluva vaarojen ja riskien arviointi tulisi myös päivittää vuosittain. Usein taloyhtiöissä pelastussuunnitelma onkin joskus laadittu, mutta sitä ei ole muistettu pitää ajan tasalla. Safetumilla pelastussuunnitelman päivitys hoituu tehokkaasti, ja ajantasaiset tiedot ovat luettavissa suoraan verkkopalvelustamme.

2. Paloturvallisuutta hoidetaan vakuutusyhtiön suojeluohjeiden mukaisesti

Taloyhtiön vakuutukseen liittyviin suojeluohjeisiin kannattaa perehtyä ja niitä tulee noudattaa. Suojeluohjeiden tarkoitus on ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahingon suuruutta, ja niissä onkin asetettu vaatimuksia esimerkiksi kiinteistön paloturvallisuuteen liittyen. Suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingon sattuessa vähentää vakuutuskorvausta tai pahimmassa tapauksessa evätä sen kokonaan. Taloyhtiössä suojeluohjeiden noudattamista valvoo hallituksen jäsenet yhdessä isännöitsijän kanssa. Taloyhtiön onkin informoitava suojeluohjeista niin osakkaita, asukkaita kuin vuokralaisiakin heitä koskevin osin.

3. Paloturvallisuusasiat otetaan taloyhtiön kokouksissa käsittelyyn joka vuosi

Paloturvallisuuden vaarojen ja riskien arvioinnissa nousseet havainnot tulisi käsitellä hallituksen kokouksessa joka vuosi. Havaintojen käsittelyyn ja riskien korjaamiseen tehokas tapa on kirjata pelastussuunnitelmaan paloturvallisuuden hoitamisen toimintaohjelma. Toimintaohjelman avulla varmistetaan, että kaikki vaaditut riskien arvioinnit, huoltotoimet ja tarkastukset tulevat suoritettua ajallaan.

4. Paloturvallisuuslaitteet ja väestönsuoja huolletaan vuosittain

Laki edellyttää paloturvallisuuslaitteiden ja -varusteiden sekä väestönsuojan säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Muistisääntönä voi pitää, että paloturvallisuuslaitteet ja väestönsuoja tulisi huoltaa vuosittain. Laitteistojen huollot tulee suorittaa ammattimaisen asiantuntijayrityksen toimesta laitevalmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Laitteiden säännöllisellä huollolla varmistetaan niiden toimintakunto ja taloyhtiön turvallisuus mahdollisessa vaaratilanteessa.

Riskihavaintojemme mukaan jopa 39 % kiinteistöistä laiminlyö paloturvallisuuslaitteiden, kuten esimerkiksi savunpoistojärjestelmien vuosihuollot ja 49 % tarkastetuista väestönsuojista ei ole käyttöönotettavissa 72 tunnissa, koska säännöllisiä huoltotoimia ei ole suoritettu. Tämä johtuu havaintojemme mukaan yleensä muistamattomuudesta, ei niinkään siitä, etteikö toimenpiteitä haluttaisi suorittaa. Me Safetumilla hoidamme kaikki kiinteistön lakisääteiset paloturvallisuustekniikan ja väestönsuojan huollot.

5. Turvallisuusohjeet viestitään asukkaille selkeästi

Pelastussuunnitelman tiedottaminen asukkaille on yhtä tärkeää kuin sen laatiminenkin. Valmis pelastussuunnitelma tulee viestiä taloyhtiön asukkaille ja muille mahdollisille käyttäjille säännöllisesti esimerkiksi yhtiökokouksessa tai muussa erillisessä taloyhtiön tapahtumassa. Jokaisen asukkaan tulee voida perehtyä pelastussuunnitelman sisältöön omatoimisesti milloin tahansa. Parasta olisikin, että suunnitelmaan tutustutaan etukäteen ja ajatuksella, jotta hätätilanteessa osataan toimia oikein. Safetumin pelastussuunnitelma on helposti jaettavissa ja asukkaiden luettavissa digitaalisessa muodossa.

Etsitkö luotettavaa kumppania pitämään huolta taloyhtiösi paloturvallisuudesta ja väestönsuojelusta?

Meiltä saat kaikki taloyhtiön paloturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät palvelut yhdestä paikasta. Me vastaamme lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta ja asiakkaamme voivat seurata toimenpiteitä läpinäkyvästi verkkopalvelussamme. Paloturvallisuudesta ja varautumisesta huolehtiminen on yhteistyötä. Hoidetaan paloturvallisuutta vahinkojen sijaan.

Teemu Kajava, Toimitusjohtaja

Lue lisää blogeja

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

18 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

60 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 50

palo­turvallisuuden ammattilaista