Turvallisuuden tunteesta faktuaaliseen totuuteen mittaamalla

Asioiden mittaaminen on ollut kautta aikain normaali tapa seurata eri asioiden nykytilaa ja kehitystä. Jokaisella yrityksellä, organisaatiolla ja yhteisöllä on omat mittaristonsa, joihin on kerätty niiden toiminnan kannalta oleelliset arvot. Mittaristossa tyypillisesti kullekin asialle asetetaan tavoitetaso, johon pyritään tietyin toimin.

Viime vuosien aikana ihmiset ovat alkaneet mitata myös omaa henkilökohtaista suorituskykyään. On aktiivisuusrannekkeita, aktiivisuuskoruja ja älysormuksia, ja ihan perinteisiä vaakoja, joilla ihmiset mittaavat oman hyvinvointinsa ja fyysisen kuntonsa kehitystä. Kun saa selkeän raportin omasta tasostaan, sitä on helppo tarvittaessa joko ylläpitää tai parantaa.

Kun kaikkea muutakin elämässä tätä nykyä voidaan mitata, niin miksi ei turvallisuutta? ”Turvallisuus on tunne, se on abstrakti asia, eihän sille voi asettaa raja-arvoja!” – he sanovat. Ei pidä paikkaansa. Kaikkea voi mitata, kunhan vain valitsee oikeat parametrit.

Kiinteistöjen, niin asunto-osakeyhtiöiden kuin kiinteistöosakeyhtiöidenkin, paloturvallisuus on kaikkea muuta kuin abstrakti asia. Se koostuu erittäin konkreettisista asioista, kuten esimerkiksi palo-osastoivista rakenteista ja paloturvallisuustekniikasta.

Miten kiinteistön turvallisuutta mitataan?

Taloyhtiön turvallisuutta voidaan mitata selvittämällä sen nykytilanne; onko turvallisuudesta huolehdittu varmistamalla muun muassa, että

  • palo-osastoivien rakenteiden läpiviennit on tiivistetty asianmukaisesti
  • pidetäänkö palo-osastoivat ovet aina suljettuna tai onko ne varustettu automaattisilla sulkijalaitteilla
  • palovaroittimille, palovaroitinjärjestelmille ja savunpoistojärjestelmille on suoritettu vuosittaiset huoltotoimet
  • käsisammuttimille ja pikapaloposteille on suoritettu tarvittavat määräaikaistarkastukset ja huollot
  • annettu toimintaohjeet eri onnettomuustilanteiden varalle
  • asukkaita, huolto- ja siivousliikkeitä on opastettu kuinka omalla toiminnallaan voi ylläpitää turvallisuutta

Kun lähtötaso on mitattu, voidaan asettaa tavoitetaso, jota kohti lähdetään korjaamalla mahdolliset puutteet.

Meillä Safetumilla turvallisuusasiantuntijat mittaavat vuosittain tuhansien kiinteistöjen turvallisuuden. He kiertävät kiinteistön yleiset tilat, tekniset tilat sekä ulkoalueet arvioiden keskimäärin noin 175 eri osa-aluetta samalla opastaen taloyhtiön edustajia miten tietyt osa-alueet vaikuttavat turvallisuuteen. Kun kaikki osa-alueet  on arvioitu ja mitattu, muodostuu tulokseksi turvallisuusindeksi 0-100 pisteytyksellä.

Sanoista tekoihin – puutteiden korjaamisella turvallisuus nousuun

Suurin osa havaituista turvallisuuspuutteista on syytä korjata nopeasti joko itse tai ammattiliikkeen avulla, kuten esimerkiksi ylimääräisten tavaroiden siivoaminen kellari- ja ullakkokäytäviltä ja rakennuksen seinustoilta. Tavarat kulkureiteillä voi aiheuttaa kompastumisvaaran ja hidastaa poistumista hätätilanteessa, kuin myös vaikeuttaa palokunnan pelastustoimintaa.

Avointen kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistäminenkin on syytä hoitaa nopeasti kuntoon, että mahdollisessa tulipalotilanteessa palo ei pääse niin nopeasti leviämään palavan tilan ulkopuolelle.

Turvallisuustekniikan huoltotoimet ovat myös erittäin kriittisiä toimintoja, jotka tulee hoitaa ja dokumentoida. Huoltamaton ja sen myötä mahdollisesti epäkunnossa oleva savunpoistojärjestelmä tai palovaroitin, jonka paristo on tyhjä, ei auta hätätilanteessa. Turvallisuutta mitataan, seurataan ja edistetään nimenomaan taloyhtiön asukkaiden vuoksi, jotta jokaisella olisi mahdollisuus turvalliseen asumiseen.

Avoimuus ja viestintä osakkaille ja asukkaille

Turvallisuuden mittaaminen on myös keino tehdä turvallisuudesta läpinäkyvää. Usein etenkin vanhemmissa rakennuksissa havaitaan puutteita, jotka olisi pitänyt korjata jo vuosikausia sitten. Näissä tilanteissa taloyhtiöillä tai isännöitsijöillä ei välttämättä ole ollut edes tietoa asiasta. Toisaalta taas, myös uusien rakennusten turvallisuuden mittaaminen on tarpeen, jotta hyvää uudistasoa voidaan ylläpitää.

Kun tieto taloyhtiön turvallisuustasosta jaetaan osakkaille, on heillä mahdollisuus päättää miten suhtautua asiaan. Korjataanko havaitut puutteet vai hyväksytäänkö, että onnettomuustilanteessa vahingot saattavat levitä tarpeettomasti. Taloyhtiön hallitus on vastuussa taloyhtiön turvallisuudesta, joten jälkimmäinen vaihtoehto ei taida todellisuudessa olla edes vaihtoehto.

On hienoa nähdä, kuinka taloyhtiön turvallisuusindeksi nousee joka vuosi, kun aktiivinen hallitus ja isännöitsijä laittavat pyörät pyörimään!

Tee turvallisuudesta mitattavaa

Minna Rintoo, Palvelupäällikkö

Onko kiinteistösi paloturvallisuus kunnossa? Selvitä oletko huomioinut kaiken tarvittavan.

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

18 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

60 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 50

palo­turvallisuuden ammattilaista