Mitä laki määrää väestönsuojista?

Väestönsuojia koskevat määräykset löytyvät muun muassa pelastuslaista ja valtioneuvoston asetuksista. Lue nyt blogistamme, mitä väestönsuojan vaatimuksiin kuuluu.

Laissa säädetään väestönsuojan koosta, sijainnista, rakenteesta ja toimintakunnon ylläpitämisestä. Väestönsuojaa rakentaessa tulee huomioida ajantasaisimmat määräykset. Lisäksi rakennuksen omistajan vastuulla on huolehtia väestönsuojan toimintakunnosta ja sen ylläpidosta.

Nykypäivänä rakennettavan väestönsuojan on täytettävä muun muassa seuraavat vaatimukset:

• Suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään 1–2 % (riippuen kiinteistötyypistä) rakennuksen yhteenlasketusta kerrosalasta, kuitenkin vähintään 20 neliömetriä.

• Suoja voi sijaita enintään 500 metrin päässä siitä rakennuksesta, jota varten se rakennetaan.

• Väestönsuojan rakenteet tulee mitoittaa paineaallosta aiheutuvalle kuormitukselle sekä kestämään asevaikutuksien tärähdyskuormituksia.

• Ovet, luukut ja venttiilit tulee sijoittaa siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin suojassa sirpalevaikutuksilta.

• Väestönsuojan tulee antaa suoja myös säteilyä ja myrkyllisiä aineita vastaan.

Mitä tulee väestönsuojan ylläpitoon, väestönsuoja tulee pitää sellaisessa kunnossa, että se voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. Havaintojemme mukaan 49 % suomalaisista väestönsuojista ei ole käyttöönotettavissa 72 tunnissa tai suojan huollot ovat laiminlyöty (Lähde: Paloturvallisuusraportti 2022). Väestönsuoja tulisi tarkastaa vuosittain laitevalmistajien ohjeiden vaatimalla tavalla ja tarvittaessa on tehtävä kunnostustöitä, jotta suoja pysyy toimintakunnossa. Väestönsuojaan on suoritettava tiiveyskoe vähintään 10 vuoden välein. Tiiveyskokeessa testataan väestönsuojan laitteet, suojan tiiveys sekä tarkistetaan väestönsuojavarusteet. Tiiveyskokeen avulla varmistetaan väestönsuojan toimivuus todellisessa tilanteessa.

Lisäksi kiinteistön pelastussuunnitelmaan tulee tarkentaa, miten väestönsuoja otetaan käyttöön lain määräämässä aikaikkunassa. Käyttöönottosuunnitelma sisältää tarkat ohjeet siitä, miten suoja saadaan käyttöön 72 tunnissa. Tämä suunnitelma mahdollistaa sen, että kuka tahansa pystyy ottamaan väestönsuojan käyttöön oikein ja tehokkaasti.

Me Safetumilla hoidamme lakisääteiset väestönsuojan huollot ja tarkastukset sekä laadimme käyttöönottosuunnitelmat. Lue lisää täältä!

Lähteet: Pelastuslaki, Valtioneuvoston asetus väestönsuojista

Tilaa uutiskirjeemme ja
pysyt ajan tasalla!

Uutiskirjeen tilaajana saat kuulla ensimmäisten joukossa ajankohtaisimmat asiat paloturvallisuuteen ja väestönsuojeluun liittyen.

Lue lisää blogeja

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

18 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

60 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 50

palo­turvallisuuden ammattilaista