Safetumin TOP 5 -ohjeet talo­yhtiön pelastus­suunnitelman päivittämiseen

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön varautumisen ja onnettomuuksien ehkäisyn käsikirja. Ohessa meidän asiantuntijamme ohjeet taloyhtiön pelastussuunnitelman päivittämiseen ja laatimiseen.

1. Kootkaa tiimi, joka on vastuussa pelastus­suunnitelman laadinnasta

Tähän tiimiin voi kuulua esimerkiksi hallituksen jäseniä, isännöitsijä ja asiantuntijayritys. Yhteistyössä aikataulutatte pelastussuunnitelman laadintaan liittyvät toimenpiteet, vastuut sekä tehtävät.

2. Suorittakaa kiinteistöön paloturvallisuusriskien tarkastus

Tarkastukseen tulee sisällyttää kiinteistön yleiset tilat, tekniset tilat, ulkoalueet sekä mahdolliset liiketilat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paloturvallisuuslaitteiden toimivuuteen, väestönsuojan käyttöönotettavuuteen, poistumisreitteihin, palo-osastointeihin, syttymislähteisiin sekä kiinteistön turvaopasteisiin. Tarkastuksen aikana tulisi myös käydä lävitse taloyhtiöön aiemmin laaditut turvallisuusdokumentit, mahdollinen aiemmin laadittu pelastussuunnitelma sekä paloturvallisuuslaitteiden ja väestönsuojien huoltosopimukset. Tärkeätä on, että tähän tarkastukseen osallistuu joku taloyhtiön vastuuhenkilöistä ja asiantuntijan käyttö apuna on suositeltavaa.

3. Laatikaa pelastus­suunnitelma­dokumentaatio ja korjatkaa havaitut riskit

Riskitarkastuksen ja pelastussuunnitelman kartoituskierroksen jälkeen aineisto pelastussuunnitelman laadinnalle tulisi olla kasassa. Kootkaa aineistot pelastussuunnitelmaksi yhteen esitysmuotoon / dokumenttiin. Meillä Safetumilla aineistot muodostuvat yhdeksi pelastussuunnitelmadokumentiksi automaattisesti, kun kohdekäynti ja riskitarkastus on suoritettu. Aikatauluttakaa havaittujen paloturvallisuusriskien korjaukset ja huoltotoimet paloturvallisuuslaitteisiin ja väestönsuojiin.

4. Viestikää pelastus­suunnitelma taloyhtiön asukkaille ja käyttäjille

Nostakaa pelastussuunnitelma yhtiökokouksen viralliseksi osa-alueeksi ja keskustelkaa pelastussuunnittelusta ja varautumisesta yhtiökokouksessa. Varsinaisten turvallisuusohjeiden viestinnässä tulisi noudattaa taloyhtiön viestinnän kulttuuria. Pelastussuunnitelman voi viestiä asukkaille ja kiinteistön käyttäjille digitaalisessa muodossa esimerkiksi taloyhtiön asukasportaalissa, paperimuodossa tai vaikkapa yhteisen turvallisuuskoulutuksen muodossa. Toistakaa viestintää turvallisuusohjeista säännöllisin väliajoin.

5. Sopikaa miten pelastus­suunnitelman päivitykset toteutetaan

Pelastussuunnitelma ja sen riskien arviointi tulisi päivittää vuosittain ja havainnot käsitellä hallituksen kokouksessa joka vuosi. Tähän tehokas toteutustapa on kirjata pelastussuunnitelmaan paloturvallisuuden hoitamisen toimintaohjelma. Toimintaohjelman avulla varmistetaan, että kaikki vaaditut riskien arvioinnit, huoltotoimet ja tarkastukset tulisivat suoritettua ajallaan. Riskihavaintojemme mukaan jopa 39 % kiinteistöistä laiminlyö paloturvallisuuslaitteiden, kuten esimerkiksi savunpoistojärjestelmien vuosihuollot ja 49 % tarkastetuista väestönsuojista ei ollut käyttöönotettavissa koska huoltotoimet olivat vuosien saatossa laiminlyöty. Tämä johtuu havaintojemme mukaan yleensä muistamattomuudesta, ei niinkään siitä, etteikö toimenpiteitä haluttaisi suorittaa.

Hoidetaan paloturvallisuutta vahinkojen sijaan

Elämme aikakautta, jossa paloturvallisuuteen ja varautumiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me Safetumilla autamme taloyhtiöitä kaikissa paloturvallisuuden ja varautumisen toimenpiteissä. Ylläpidämme ja laadimme kiinteistöjen pelastussuunnitelmia, tarkastamme paloturvallisuusriskejä, huollamme väestönsuojia sekä paloturvallisuuslaitteita. Paloturvallisuudesta ja väestönsuojelusta huolehtiminen on yhteistyötä. Luotettavan kumppanin kanssa vältyt vahingoilta.

Tilaa uutiskirjeemme ja
pysyt ajan tasalla!

Uutiskirjeen tilaajana saat kuulla ensimmäisten joukossa ajankohtaisimmat asiat paloturvallisuuteen ja väestönsuojeluun liittyen.

Lue lisää blogeja

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

18 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

60 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 50

palo­turvallisuuden ammattilaista