Kaupunki­kohtainen pelastus­turvallisuuden selvitys: Kiinteistöjen riskien­hallinnassa kehitettävää

Kiinteistöjen riskienhallinta parantaa kiinteistön turvallisuutta ja säästää tuhansia euroja.

Kiinteistöjen riskienhallinta on hämmästyttävän usein heräämistä vasta onnettomuuksien jälkeen. Tulipalo, vesivahinko, kellarimurto, parvekekaiteen pettäminen tai liukkaasta katukäytävästä aiheutunut vammautuminen todetaan, korvauksia haetaan vakuutusyhtiöltä ja sitten toivotaan, että korvaus saadaan.

Ennakoi ja ehkäise turmat

Vakuutuskorvaus on harvoin täysimääräinen. Vähänkin vanhemman kiinteistön omistajille kertyy vuosien varrella helposti kymmenien tuhansien eurojen turhat kulut, kun riskitekijöitä ei ole ennakkoon kartoitettu ja poistettu.

– Niissä kiinteistöissä, jotka saavuttavat yli 80 turvallisuusindeksin, on suunnitelmallinen ylläpito ja huolto. Ne kattavat kaikki asiat aina hallituksen, toimitusjohtajan ja isännöinnin vastuujaosta ja yksittäisten laitteiden huoltosopimuksiin. Tällaiset kiinteistöt budjetoivat huoltoon ja ylläpitoon eli hoitavat turvallisuuttaan vahinkojen sijaan, Safetumin toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin sanoo.

Turvallisuusindeksi lasketaan kiinteistöturvallisuutta koskevista havainnoista. Sen keskiarvo on koko maassa 62. Riskiryhmään kuuluvia kiinteistöjä, joiden turvallisuusindeksi on alle 54, on 28 prosenttia kiinteistöistä. Hyvin pelastusturvallisuudestaan huolehtineita, eli indeksilukeman yli 80 saaneita, on 9 prosenttia kiinteistöistä.

– Heikon indeksilukeman saaneita kiinteistöjä yhdistää se, että kiinteistöturvallisuutta ylläpidetään sattumanvaraisesti. Osassa kiinteistöjä jätetään turvallisuutta ylläpitävät toimenpiteet kokonaan tekemättä. Näissä kiinteistössä on reagoiva turvallisuuskulttuuri: reagoidaan onnettomuuteen, läheltä piti -tilanteeseen tai, kun viranomainen määrää.

Tiedot perustuvat Safetumin Pelastusturvallisuuden vuositilastoon 2017. Safetumin pelastusvalvojat tarkastivat yli 3500 asuin- ja toimistokiinteistön riskitekijät, kirjasivat havainnot Safetumin mobiilipalveluun sekä haastattelivat kiinteistöjen turvallisuudesta vastaavia henkilöitä. Tarkastusten perusteella mobiilipalvelu laski jokaiselle kiinteistölle turvallisuusindeksin ja muodosti havainnoista turvallisuustilaston.

Suunnitelma ei yksin riitä

Pelastussuunnitelma on pelastusturvallisuuden perusta. Se on noin 90 prosentissa kiinteistöistä. Ongelma on, ettei suunnitelmaa jalkauteta käytäntöön.

Kun selvitetään käytännön toimia, kuten kiinteistöjen teknisten tilojen palokatkoja, savunpoistojärjestelmien vuosihuoltoja tai turvallisuuskoulutusten järjestämistä kiinteistöissä työskenteleville, löydetään vakavia puutteita.

Kiinteistöturvallisuuden yksityiskohdissa on merkittäviä alueellisia eroja. Esimerkiksi sähkökeskusten palokatkopuutteita on Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella noin 49–54 prosentissa kiinteistöjä, kun prosenttiosuus on muualla Suomessa 32–46 prosenttia. Lämmönjakokeskuksissa ongelmatapausten ääripäät ovat Jyväskylä (45 %) ja Oulu (22 %).

Pelastusturvallisuuden vuositilasto 2017 paljastaa samansuuruisia eroja myös savunpoistojärjestelmien vuosihuolloista. Oulussa 68 prosenttia ja Tampereella 58 prosenttia kiinteistöistä on laiminlyönyt nämä toimet, kun vastaava luku on Turussa vain 29 prosenttia.

Kohti suunnitelmallista riskienhallintaa

Hämmästyttävää on, että pelastussuunnitelmienkin osalta löytyy alueellisia eroja. Espoo, Tampere ja Jyväskylä pärjäävät heikoimmin. Niissä 87–88 prosentilla kiinteistöistä on pelastussuunnitelma. Muualla maassa luku on yli 91 prosenttia.

– Pelastussuunnitelmat toimivat käytännössä heikosti. Tämä näkyy selkeästi siinä, miten alhainen kiinteistöjen turvallisuusindeksi on ja millaisia puutteita kiinteistöjen turvallisuudesta löytyy. Lisäksi kiinteistöjen käyttäjät, erityisesti asunto-osakeyhtiöissä, tuntevat pelastussuunnitelmat heikosti.

Suunnitelmien jalkauttaminen käytännön toimiksi vaatii kiinteistöpäättäjiltä omien toimintatapojen uudelleenarviointia sekä kykyä jatkuvaan turvallisuuden kehittämistyöhön. Päätös siirtyä reagoivasta turvallisuuskulttuurista kohti suunnitelmallista kiinteistön riskienhallintaa on ensimmäinen askel kiinteistöturvallisuuden parantamisessa. Sillä on myös taloudellisia vaikutuksia.

– Ennakoiva riskienhallinta ja turvallisuudesta huolehtiminen ovat kiinteä osa vastuullista kiinteistönhallintaa, Jurvelin sanoo.

Onko asuinalueesi paloturvallisuus kunnossa? Selvitä taloyhtiösi turvallisuusindeksi.

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

20 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

70 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 60

palo­turvallisuuden ammattilaista