Kiinteistöalan paloturvallisuuden ja varautumisen vuosijulkaisu 2024 – Nyt luettavissa!

Tuoreesta Paloturvallisuuden ja varautumisen vuosijulkaisusta selviää, mitkä ovat suomalaisten kiinteistöjen suurimmat puutteet paloturvallisuudessa ja väestönsuojelussa ja mitä asukkaat ajattelevat kotinsa paloturvallisuudesta.

Me Safetumilla teimme vuonna 2023 lähes 4000 paloturvallisuuden riskitarkastusta, arvioimme yli 500 väestönsuojan kunnon sekä kysyimme lähes 500 taloyhtiön asukkaalta, mitä mieltä he ovat kotinsa paloturvallisuudesta. Tarkastusten ja tutkimusten havainnot ovat nyt koottu uudistuneeseen Paloturvallisuuden ja varautumisen vuosijulkaisuun.

Keskeisimmät havainnot Paloturvallisuuden vuosijulkaisusta:

Kiinteistöjen paloturvallisuus

Paloturvallisuuden riskitarkastuksilla arvioimme muun muassa kiinteistön rakenteellista paloturvallisuutta, pelastustoimintaa nopeuttavia asioita ja poistumisturvallisuutta. Rakenteellisen paloturvallisuuden osalta merkittävimpinä havaintoina ovat olleet puutteet palokatkoissa sekä palo-ovien toimivuudessa. Tarkastetuista kohteista 25 % ilmeni puutteita palo-ovissa ja 21 % oli puutteita palokatkoissa. Palokatkoihin liittyviä havaintoja on tehty teknisissä tiloissa, kuten sähköpääkeskuksessa ja lämmönjakohuoneessa sekä ullakko- ja kellaritiloissa, joissa avoin läpivienti on johtanut porraskäytävän suuntaan. Avoimet läpiviennit aiheuttavat tulipalotilanteessa tulen ja savun leviämisen palo-osastojen välillä, mistä seuraa laajemmat vahingot kiinteistölle ja suuremmat riskit ihmisten hengelle ja terveydelle.

Riskitarkastuksilla tehdään lisäksi lukuisia havaintoja paloturvallisuustekniikasta, johon kuuluu esimerkiksi palonilmaisulaitteet, sammutuslaitteet, poistumisopasteet ja savunpoistolaitteisto. Paloturvallisuustekniikan toimivuudella on tulipalotilanteessa merkittävä rooli ihmisten pelastautumisen ja pelastamisen kannalta. Havaintojemme perusteella kuitenkin 41 %:ssa tarkastetuista laitteistoista oli vuosihuolto suorittamatta. Laajimmat puutteet vuosihuoltojen osalta oli palovaroitinjärjestelmissä, joissa jopa 83 % laitteistoista oli huoltamatta asianmukaisesti.

Kodin paloturvallisuus

Tulipalojen välttäminen edellyttää jatkuvaa valppautta, ennakointia ja vastuullista toimintaa taloyhtiöltä. Asukastutkimuksemme mukaan 77 % taloyhtiön asukkaista pitää tärkeimpänä asiana paloturvallisuuden kannalta taloyhtiön paloturvallisuuslaitteita, kuten palovaroittimia. Lisäksi 52 % pitää tärkeänä asukkaiden omaa käyttäytymistä. Ennaltaehkäisy on avainasemassa, ja jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että taloyhtiö pysyy paloturvallisena.

Tutkimuksen mukaan 82 % vastanneista luottaa siihen, että taloyhtiön hallitus huolehtii aktiivisesti taloyhtiön paloturvallisuudesta. ”Kodin paloturvallisuus on tutkitusti ja ymmärrettävästi taloyhtiön asukkaalle tärkeä asia. Todellisuus kiinteistöissä ei kuitenkaan vielä kohtaa asukkaiden toiveita ja ehkä myös sitä, miten he olettavat turvallisuutta hoidettavan. Paloturvallisuus ja varautuminen ovat kehittyneet kiinteistöissä, mutta edelleen meillä on paljon työtä tehtävänä. Paloturvallisuutta pitää hoitaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti", kuvailee Safetumin toimitusjohtaja Teemu Kajava.

Väestönsuojat

Väestönsuojista on tarkastettu suojautumiseen vaikuttavia asioita, kuten suojan ulkokuoren tiiveyttä ja suojalaitteiden toimintakuntoa. Noin joka neljännessä väestönsuojassa on havaittu puutteita väestönsuojan oven, viemärin sulkuventtiilin ja ilmanvaihdon sulun tiiveyteen liittyen. Nämä puutteet aiheuttavat sen, ettei suojaa saada tiiviiksi ja suojaan voi vuotaa vaarallisia aineita ulkotilasta.

Merkittävin havainto väestönsuojista liittyi käyttöönottosuunnitelman puutteellisuuteen, sillä 78 %:iin suojista ei ole laadittu käyttöönottosuunnitelmaa. Lisäksi suojapuhaltimen käyttöohje puuttuu 36 % tarkastetuista väestönsuojista. Nämä ohjeet ovat tärkeä osa suojan käyttöönottoa ja suojautumisen aikaista toimintaa.

Vuoden 2024 turvallisuuden trendit:

1. Taloyhtiöiden palovaroittimet

Taloyhtiöiden paloturvallisuus tulee edistymään merkittävästi seuraavien kahden vuoden aikana, kun palovaroittimien kunnossapitoa ja huolenpitoa aletaan toteuttamaan suunnitelmallisesti. Merkittävänä ajurina tässä positiivisessa muutoksessa on vuoden alussa voimaan astunut pelastuslain uudistus, jossa palovaroittimien huolenpito siirtyy asukkailta taloyhtiön vastuulle. Lue lisää lakiuudistuksesta täältä.

2. Kansalaisten varautumisen taidot ja digitalisaatio

Pelastussuunnitelmiin ja turvallisuusohjeisiin tutustumisesta on tullut modernien digitaalisten verkkopalveluiden avulla yhä arkipäiväisempää, ja tekoälyn turvallisuusvaikutukset voivat myös olla merkittäviä. On varmaa, että tekoäly ei edistä kiinteistöjen paloturvallisuutta, mutta asiantuntija, joka hyödyntää tekoälyä työssään tulee sen tekemään.

3. Lainsäädännön muutokset

Vuoden alussa astui voimaan uusi palovaroitinlaki ja tämän vuoden aikana on tulossa lakiuudistus myös pelastustoimen laitteisiin ja alkusammutusvälineisiin liittyen. Lisäksi väestönsuojien rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä uusi kansainvälinen standardi on tarkoitus julkaista kesällä ja sisäasianministeriön asetus palovaroittimista on myös päivityksen alla. Nämä kaikki säädökset ovat tarpeellisia ja ne edistävät meidän työskentelyämme paloturvallisemman arjen puolesta.

Lue koko Paloturvallisuuden vuosijulkaisu 2024 täältä!

Katso tallenne julkaisutapahtumasta täältä!

Tilaa uutiskirjeemme ja
pysyt ajan tasalla!

Uutiskirjeen tilaajana saat kuulla ensimmäisten joukossa ajankohtaisimmat asiat paloturvallisuuteen ja väestönsuojeluun liittyen.

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

20 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

70 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 60

palo­turvallisuuden ammattilaista