Paloturvallisuudesta ja varautumisesta viestiminen yhtiökokouksissa entistäkin tärkeämpää

Elämme aikakautta, jossa paloturvallisuuteen ja kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Siksi paloturvallisuudesta ja varautumisesta viestiminen yhtiökokouksissa on nyt entistäkin tärkeämpää.

Elämme aikakautta, jossa paloturvallisuuteen ja kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi väestön ikääntyminen, Ukrainan sota, pelastustoimen muutokset ja hyvinvointialueuudistus, uudet energiamuodot, sähköautojen lisääntyminen sekä jengirikollisuuden kasvavat uhkakuvat haastavat meitä aidosti miettimään, miten varmistamme suomalaisten kiinteistöjen paloturvallisuuden, kokonaisturvallisuuden ja kiinteistöissä asuvien ihmisten turvallisuusosaamisen ja -kulttuurin seuraavien vuosien aikana.

Historiasta löytyy esimerkkitapauksia, joissa turvallisuutta edistävät muutokset toimintakulttuuriin, lainsäädäntöön sekä teknisiin ja rakenteellisiin osa-alueisiin on tehty vasta sen jälkeen, kun riskit ovat jo realisoituneet ja aiheuttaneet kymmenien, jopa satojen ihmisten kuoleman. Kysymys kuuluukin, osaammeko me tehdä tarvittavat muutokset nyt ajoissa?

Hyvän turvallisuuskulttuurin eli turvallisuuteen liittyvien arvojen ja asenteiden omaava taloyhtiö ja asukas on kyvykäs varautumaan häiriötilanteisiin sekä onnettomuuksiin. Tällainen tilanne voi olla tulipalo, naapurin sairaskohtaus, sotatilanne, junaradalla tapahtuva kemikaalionnettomuus tai vaikkapa koronapandemian kaltainen häiriötilanne. Varautuminen on sekä ajatustyötä siitä, kuinka toimisit, että myös käytännön valintoja sekä hankintoja. Hyvin varautunut taloyhtiö ja sen hallitus arvioi riskejä säännöllisesti, suorittaa toimenpiteitä riskien pienentämiseksi sekä viestii asukkaille pelastus- ja turvallisuusohjeista. Asukkaan näkökulmasta varautuminen tarkoittaa oman arjen turvallisuuden varmistamista, resilienssin kehittämistä ja taloyhtiön ohjeiden noudattamista. Kuten esimerkiksi kodin palovaroittimien toimivuuden tarkastuksia, kotivaran hankkimista sekä taloyhtiön pelastussuunnitelmaan tutustumista.

Yhtiökokouskausi lähestyy ja juuri nyt jokaisen taloyhtiön on mahdollisuus tehdä toimia, joilla varmistaa asukkaiden sekä oman kiinteistön turvallisuus. Jokaisen taloyhtiön olisi suositeltavaa käydä alla olevat TOP 3 turvallisuusteemat lävitse kevään yhtiökokouksissa.

TOP 3 turvallisuusteemat kevään yhtiökokouksiin

1. Taloyhtiön pelastussuunnitelma ja varautuminen

Taloyhtiöiden tulee nostaa paloturvallisuus ja varautuminen yhtiökokoukseen viralliseksi kokouksen osa-alueeksi. Taloyhtiön hallitus esittelee osakkaille pelastussuunnitelman, millaisia riskejä taloyhtiössä on havaittu sekä miten varautuminen ja väestönsuojelu on hoidettu.

2. Pelastussuunnitelman päivityksen ja riskitarkastuksen aikatauluttaminen

Vuoden 2023 pelastussuunnitelman päivitys tulee aikatauluttaa viimeistään nyt. Pelastussuunnitelman vaarojen ja riskien arviointi tulisi päivittää vuosittain.

3. Paloturvallisuuden hoitamisen toimintaohjelman laatiminen

Jokaiseen kiinteistöön tulee laatia palotuvallisuuden hoitamisen ohjelma, joka on kirjattu pelastussuunnitelmaan. Ohjelmasta ilmenee, mitä toimenpiteitä tehdään ja miten, sekä kuka niistä on vastuussa ja milloin tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.

Vahinkojen hoitamisen sijaan kiinteistöjen tulisi keskittyä turvallisuuden hoitamiseen. Tehdään turvallisuustyötä yhteistyössä, harkiten ja vakaasti ennakoiden. Näin hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan.

Teemu Kajava

Toimitusjohtaja

Safetum Oy

Onko asuinalueesi paloturvallisuus kunnossa? Selvitä taloyhtiösi turvallisuusindeksi.

Suomen johtava paloturvallisuusasiantuntija

20 000

turvattua kiinteistöä valta­kunnallisesti Hangosta Enontekiöön

4 000

riski­tarkastusta vuodessa

70 000

havaittua riskiä vuosittain

Yli 60

palo­turvallisuuden ammattilaista