12.1.2022

Safetumin palo­turvallisuus­raportti 2021

Kiinteistöjen paloturvallisuusindeksiä mitataan asteikolla nollasta sataan, jossa 80 pistettä vastaa pelastuslain edellyttämää minimitasoa. Vuonna 2021 kiinteistöjen keskimääräinen pistemäärä oli 60, joka tarkoittaa, että suomalaisten kiinteistöjen paloturvallisuuden taso oli vuonna 2021 tyydyttävällä tasolla.

Käytämme paloturvallisuuden riskitarkastuksissa riskitarkastussovellustamme, joka ottaa huomioon lähes 200 kiinteistön paloturvallisuuden osa-aluetta. Näistä paloturvallisuusraporttiin olemme koonneet keskeisimmät, ihmisten ja omaisuuden turvallisuuteen vaikuttavat osa-alueet.

Ennaltaehkäisy säästää ihmishenkiä ja korjauskustannuksia

Paloturvallisuusraporttimme tarkoitus on herättää keskustelua kiinteistöjen paloturvallisuudesta. Riskien tunnistaminen ja seuraaminen toimii kiinteistöturvallisuuden hoitamisen lähtökohtana. Kiinteistöjen tulisikin hoitaa paloturvallisuutta vahinkojen sijaan, sillä hyvin toteutettu vaaratilanteiden ennaltaehkäisy säästää korjauskustannuksia ja ihmishenkiä tulipalon sattuessa.

Pelkkä hyvin toteutettu pelastussuunnitelma ei riitä, jos kiinteistöjen asukkaat tai käyttäjät eivät paneudu suunnitelman sisältöön ja ellei vaarojen arviointia päivitetä pelastussuunnitelmaan säännöllisesti. Tavoitteenamme onkin nostaa paloturvallisuus yhtiökokouksen asialistalle vuosittain, jotta lain vaatima pelastussuunnitelma ei jää vain pölyttyväksi dokumentiksi, johon päivitetään ainoastaan päivämääriä.

Viestintä ylläpitää turvallisuutta

Pelastussuunnitelmasta ja paloturvallisuuden ylläpidosta tulee viestiä aktiivisesti asukkaille ja kiinteistön käyttäjälle, jotta esimerkiksi porrashuoneissa säilytettävä tavara ei pääse aiheuttamaan turhaa vaaratilannetta tietämättömyyden seurauksena. Taloyhtiö voi myös ottaa asiakseen palovaroittimien tarkastamisen, vaikka palovaroittimien tarkastaminen onkin ensisijaisesti huoneiston haltijan vastuulla. Pelastussuunnitelmaa tulee lisäksi päivittää aktiivisesti esimerkiksi sähköautojen latauspaikkojen ja aurinkoenergian yleistyessä taloyhtiöissä. Näin paloturvallisuusindeksi pysyy jatkuvasti pelastuslain edellyttämällä tasolla.

Paloturvallisuuden hoitamisessa kyse on useiden pienien toimenpiteiden hoitamisesta. On parempi toimia ennaltaehkäisevästi kuin herätä puutteisiin sitten kun vahinko on jo tapahtunut. Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan.

Teemu Kajava
Toimitusjohtaja
Safetum Oy

Lisää uutisia

Safetum turvaa selustasi

Oli kyse sitten kiinteistön pelastussuunnittelusta tai yrityksesi työturvallisuudesta, autamme kartoittamaan riskit ja viemään turvallisuuden aidosti uudelle tasolle.
Lue lisää