1.12.2022

Vastuu palovaroittimien ylläpidosta siirtymässä taloyhtiöille

Joulukuun Turvallisuustiistai-webinaarimme aiheena oli taloyhtiöiden palovaroittimiin liittyvän lakimuutoksen esittely. Hallitus esittää lakimuutokseksi, että vastuu palovaroittimien ylläpidosta ja toimivuudesta siirrettäisiin asukkaalta rakennuksen haltijalle. Hallituksen ehdottaman lakimuutoksen tavoitteena on parantaa paloturvallisuutta kerros- ja rivitaloissa. Hallituksen esittämät lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2024 alussa.

Palovaroitin on edullinen ja tehokas henkivakuutus. Merkittävä osa asuinrakennuksissa tapahtuvista palokuolemista johtuu siitä, ettei asuinhuoneiston palovaroitin ollut toimintakunnossa tulipalon syttymishetkellä. Safetumin riskitarkastushavaintojen mukaan taloyhtiöiden palovaroittimista yli puolet on tarkastamatta ja huoltamatta. Palovaroittimia tulisi huoltaa säännöllisesti, vikatilanteisiin tulee reagoida nopeasti ja palovaroittimien peruskorjaus tulee tehdä varoittimen laitevalmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Vastuu palovaroittimien toimivuudesta voi tulevaisuudessa olla taloyhtiön hallituksella.

Webinaarissa annamme vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

👉🏻 Lakimuutoksen sisältö ja aikataulut

👉🏻 Mitä muutos käytännössä tarkoittaa, jos hallituksen esitys toteutuu?

👉🏻 Millaiset ovat taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuut palovaroittimien toimivuudesta?

👉🏻 Miten palovaroittimien ylläpito ja huollot tulisi toteuttaa?

👉🏻 Miten taloyhtiön ja asuntojen palovaroittimet tulee huomioida pelastussuunnitelmassa?

Turvallisuustiistai-webinaarin isäntänä toimii Safetumin toimitusjohtaja Teemu Kajava. Vieraanamme on asianajaja Tommi Leppänen Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä.

Katso webinaarin tallenne täältä!

Lisää uutisia

Safetum turvaa selustasi

Oli kyse sitten kiinteistön pelastussuunnittelusta tai yrityksesi työturvallisuudesta, autamme kartoittamaan riskit ja viemään turvallisuuden aidosti uudelle tasolle.
Lue lisää