DB Schenker kehittää ja ylläpitää työ­turvalli­suutta Safetum-mobiili­palvelulla

18.4.2019
DB Schenker

DB Schenker kehittää ja ylläpitää työ­turvalli­suutta Safetum-mobiili­palvelulla

DB Schenker kehittää ja ylläpitää työturvallisuutta Safetum -mobiilipalvelulla. Suomessa DB Schenkerin palveluita tuottaa noin 1 270 henkilöä 18 paikkakunnalla. Vuonna 2016 koti- ja ulkomaan toimintojen liikevaihto oli yhteensä noin 452 miljoonaa euroa.

DB Schenkerin palveluita ovat:

  • Kotimaan ja Euroopan maakuljetukset
  • Paketti- ja noutopistepalvelut
  • Kotijakelupalvelut
  • Sopimuslogistiikan palvelut
  • Kansainväliset meri- ja lentokuljetukset

Työturvallisuuden suunta näyttää valoisalta

Turvallisen työn kulttuurin suunta Suomessa on oikea, mutta pärjää kansainvälisellä tasolla kehnosti. Ihmisten asenteet ja toimintatavat kehittyvät vähitellen. Työturvallisuustyö on painottunut toimialoille, joissa tapaturmariski on ilmeinen ja läsnä koko ajan. Työturvallisuus ja työhyvinvointi jää toimistotyötä tekevien tietotyöläisten osalta huomiotta, mm. ergonomiaa ja henkistä kuormittumista ei oteta huomioon ennen kuin jotain tapahtuu.

Suomalaisissa yrityksissä työturvallisuus vaihtelee paljon - parhaat yritykset tekevät kaikkensa minimoidakseen työtapaturmien määrän, heikoimmissa jätetään jopa lakisääteisiä velvollisuuksia noudattamatta. Vain yksi viidestä yrityksestä yltää kiitettävään arvosanaan ilmenee Safetumin työturvallisuuden vuositilastoista vuodelta 2016. Työtapaturmien määrä on vähentynyt viime vuosikymmenien aikana, mutta niistä maksetaan edelleen suuri inhimillinen ja taloudellinen hinta. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työtapaturmat aiheuttavat suomalaisille yrityksille vuosittain noin 500 miljoonan euron välittömät kustannukset, välillisten kustannusten arvioidaan kohoavan 1,5 – 2,0 miljardiin euroon.

Turvallisuustyö jokapäiväisenä tapana toimia - ei pelkkiä projekteja ja kampanjoita

Uusi mobiiliteknologia ottaa yhä vahvempaa sijaa ennaltaehkäisevän turvallisuustyön välineenä. DB Schenker hyödyntää Safetum Oy:n -mobiilipalvelua aktiivisesti työturvallisuuden ylläpitämisessä. Kaikki työntekijät, alihankkijasta ylimpään johtoon, ilmoittavat kännykällään turvallisuuteen liittyviä turvallisuushavaintoja reaaliaikaisesti. Myös siis alihankkijat, joita DB Schenkerillä on paljon, on velvoitettu ilmoittamaan havainnot samaan palveluun. Turvallisuuden lisäksi kehittyy työilmapiiri, laatu ja tehokkuus.

”DB Schenkerin organisaatiossa on paljon hiljaista tietoa sekä kehitysideoita, jotka saadaan nyt paremmin esiin, kun ilmoittaminen on helppoa.” – Jaana Ranta-Pantti, työsuojelupäällikkö, DB Schenker

Turvallisuushavaintojen ilmoittamisen maksimaalisen hyödyn takaamiseksi ilmoittamisesta on tehty DB Schenkerillä niin helppoa kuin mahdollista.Safetumin -mobiilipalvelun käyttökynnys on matala, se säästää kaikkia manuaaliselta työltä ja on jättänyt paperien ja excelin pyörittämisen historiaan. Havaintojen ilmoittamisesta on käyttömukavuuden vuoksi tullut osa jokaisen työntekijän arkipäivää. Nykyään turvallisuushavaintoja tulee vuosittain satoja.

Turvallisuuteen liittyvät prosessit pidetään myös kunnossa: työsuojelutoimikunnat kokoontuvat, vaarat arvioidaan, yhteistyö työterveyshuollon ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa toimii, työntekijöitä perehdytetään, sähköisillä infotauluilla tiedotetaan turvallisuuteen liittyvistä asioita, turvallisuuskävelyitä, hyllytarkastuksia ja 5S –kierroksia tehdään.

-  Asenne, jatkuva sitoutuminen ja alihankkijaverkoston hallinta ovat avainasemassa turvallisen työpaikan luomisessa. Selkeät yhteiset toimintatavat ja tavoitteet lisäävät turvallisuutta, sanoo työsuojelupäällikkö Jaana Ranta-Pantti.

- Joka päivä ehjänä kotiin, kiteyttää laatukoordinaattori Sebastian Arvola.

Tätä ajattelumallia Arvola on jo vuosien ajan pyrkinyt viemään käytäntöön. Omasta ja työkaverin turvallisuudesta huolehtiminen ei ole aina ollut itsestäänselvyys. Ihmiset eivät välttämättä muista ajatella tekojensa mahdollisia seurauksia.

Riskinä kiire!

Tyypillisimmäksi tapaturman syyksi Ranta-Pantti nostaa kiireen aiheuttaman huolimattomuuden. Kiireessä asioita oikaistaan helpommin eikä ympäristö tule täysin huomioiduksi. Jos järjestys ei ole terminaalissa kunnossa, sekainen ympäristö johtaa todennäköisemmin onnettomuuksiin ja tapaturmiin.

Suomalaisissa yrityksissä turvallisuushavainnot liittyvätkin juuri terminaalien järjestykseen ja ylimääräiseen tavaraan kulkuväylillä. Safetumin työturvallisuuden vuositilastot osoittavat kulkuväyliin, poistumisteihin, siisteyteen ja järjestykseen liittyvien riskien heikentävän työturvallisuutta eniten. Nämä riskit muodostivat 39 prosentin osuuden kaikista yritysten turvallisuushavainnoista.

Katse tulevaisuuteen

Niin liikenteessä kuin turvallisuudessakin, välillä pitää katsoa peruutuspeiliin. Päähuomio tulee kuitenkin kiinnittää edessä olevien tilanteiden huomioimiseen.

- Tapaturmataajuus ja -tilastot kertovat menneestä, sekä tapaturmatutkinta reagoi vasta, kun jotain on jo käynyt. Vaihtamalla katseen ennaltaehkäisevään toimintaan vältämme vahingot ja vaaratilanteet kokonaan, kertoo Jaana Ranta-Pantti.

Tulokset näkyvillä pienellä aikavälillä

Yrityksen ylin johto seuraa työntekijöiden hyvinvointia ja onnistumisia säännöllisesti. Aktiivisella työturvallisuustyöllä on saavutettu hyviä tuloksia; turvallisuushavaintoja tehdään vuosittain satoja sekä tapaturmista aiheutuneiden kustannusten ja tapaturmapoissaolojen määrä on vähentynyt. Tapaturmataajuus laski viime vuonna kolme yksikköä tasoon 28,4 (TRIF). Myös sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Vankalla pohjalla eteenpäin

DB Schenkerin vahvuutena on valveutuneet ihmiset, pitkät työsuhteet ja avoin kulttuuri. Tätä aiotaan kehittää ja vahvistaa entuudestaan. Ihmisiä kannustetaan tekemään entistä enemmän turvallisuushavaintoja, piilossa oleva tieto lisää riskiä. Raportointia ja viestintää turvallisuushavaintojen tuloksista lisätään ja erilaiset kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät mietitään. Turvallisuuteen liittyviä tavoitteita on myös tarkoitus selkiyttää ja lisätä.

April 18, 2019

DB Schenker kehittää ja ylläpitää työturvallisuutta Safetum -mobiilipalvelulla. Suomessa DB Schenkerin palveluita tuottaa noin 1 270 henkilöä 18 paikkakunnalla. Vuonna 2016 koti- ja ulkomaan toimintojen liikevaihto oli yhteensä noin 452 miljoonaa euroa.

DB Schenkerin palveluita ovat:

  • Kotimaan ja Euroopan maakuljetukset
  • Paketti- ja noutopistepalvelut
  • Kotijakelupalvelut
  • Sopimuslogistiikan palvelut
  • Kansainväliset meri- ja lentokuljetukset

Työturvallisuuden suunta näyttää valoisalta

Turvallisen työn kulttuurin suunta Suomessa on oikea, mutta pärjää kansainvälisellä tasolla kehnosti. Ihmisten asenteet ja toimintatavat kehittyvät vähitellen. Työturvallisuustyö on painottunut toimialoille, joissa tapaturmariski on ilmeinen ja läsnä koko ajan. Työturvallisuus ja työhyvinvointi jää toimistotyötä tekevien tietotyöläisten osalta huomiotta, mm. ergonomiaa ja henkistä kuormittumista ei oteta huomioon ennen kuin jotain tapahtuu.

Suomalaisissa yrityksissä työturvallisuus vaihtelee paljon - parhaat yritykset tekevät kaikkensa minimoidakseen työtapaturmien määrän, heikoimmissa jätetään jopa lakisääteisiä velvollisuuksia noudattamatta. Vain yksi viidestä yrityksestä yltää kiitettävään arvosanaan ilmenee Safetumin työturvallisuuden vuositilastoista vuodelta 2016. Työtapaturmien määrä on vähentynyt viime vuosikymmenien aikana, mutta niistä maksetaan edelleen suuri inhimillinen ja taloudellinen hinta. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työtapaturmat aiheuttavat suomalaisille yrityksille vuosittain noin 500 miljoonan euron välittömät kustannukset, välillisten kustannusten arvioidaan kohoavan 1,5 – 2,0 miljardiin euroon.

Turvallisuustyö jokapäiväisenä tapana toimia - ei pelkkiä projekteja ja kampanjoita

Uusi mobiiliteknologia ottaa yhä vahvempaa sijaa ennaltaehkäisevän turvallisuustyön välineenä. DB Schenker hyödyntää Safetum Oy:n -mobiilipalvelua aktiivisesti työturvallisuuden ylläpitämisessä. Kaikki työntekijät, alihankkijasta ylimpään johtoon, ilmoittavat kännykällään turvallisuuteen liittyviä turvallisuushavaintoja reaaliaikaisesti. Myös siis alihankkijat, joita DB Schenkerillä on paljon, on velvoitettu ilmoittamaan havainnot samaan palveluun. Turvallisuuden lisäksi kehittyy työilmapiiri, laatu ja tehokkuus.

”DB Schenkerin organisaatiossa on paljon hiljaista tietoa sekä kehitysideoita, jotka saadaan nyt paremmin esiin, kun ilmoittaminen on helppoa.” – Jaana Ranta-Pantti, työsuojelupäällikkö, DB Schenker

Turvallisuushavaintojen ilmoittamisen maksimaalisen hyödyn takaamiseksi ilmoittamisesta on tehty DB Schenkerillä niin helppoa kuin mahdollista.Safetumin -mobiilipalvelun käyttökynnys on matala, se säästää kaikkia manuaaliselta työltä ja on jättänyt paperien ja excelin pyörittämisen historiaan. Havaintojen ilmoittamisesta on käyttömukavuuden vuoksi tullut osa jokaisen työntekijän arkipäivää. Nykyään turvallisuushavaintoja tulee vuosittain satoja.

Turvallisuuteen liittyvät prosessit pidetään myös kunnossa: työsuojelutoimikunnat kokoontuvat, vaarat arvioidaan, yhteistyö työterveyshuollon ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa toimii, työntekijöitä perehdytetään, sähköisillä infotauluilla tiedotetaan turvallisuuteen liittyvistä asioita, turvallisuuskävelyitä, hyllytarkastuksia ja 5S –kierroksia tehdään.

-  Asenne, jatkuva sitoutuminen ja alihankkijaverkoston hallinta ovat avainasemassa turvallisen työpaikan luomisessa. Selkeät yhteiset toimintatavat ja tavoitteet lisäävät turvallisuutta, sanoo työsuojelupäällikkö Jaana Ranta-Pantti.

- Joka päivä ehjänä kotiin, kiteyttää laatukoordinaattori Sebastian Arvola.

Tätä ajattelumallia Arvola on jo vuosien ajan pyrkinyt viemään käytäntöön. Omasta ja työkaverin turvallisuudesta huolehtiminen ei ole aina ollut itsestäänselvyys. Ihmiset eivät välttämättä muista ajatella tekojensa mahdollisia seurauksia.

Riskinä kiire!

Tyypillisimmäksi tapaturman syyksi Ranta-Pantti nostaa kiireen aiheuttaman huolimattomuuden. Kiireessä asioita oikaistaan helpommin eikä ympäristö tule täysin huomioiduksi. Jos järjestys ei ole terminaalissa kunnossa, sekainen ympäristö johtaa todennäköisemmin onnettomuuksiin ja tapaturmiin.

Suomalaisissa yrityksissä turvallisuushavainnot liittyvätkin juuri terminaalien järjestykseen ja ylimääräiseen tavaraan kulkuväylillä. Safetumin työturvallisuuden vuositilastot osoittavat kulkuväyliin, poistumisteihin, siisteyteen ja järjestykseen liittyvien riskien heikentävän työturvallisuutta eniten. Nämä riskit muodostivat 39 prosentin osuuden kaikista yritysten turvallisuushavainnoista.

Katse tulevaisuuteen

Niin liikenteessä kuin turvallisuudessakin, välillä pitää katsoa peruutuspeiliin. Päähuomio tulee kuitenkin kiinnittää edessä olevien tilanteiden huomioimiseen.

- Tapaturmataajuus ja -tilastot kertovat menneestä, sekä tapaturmatutkinta reagoi vasta, kun jotain on jo käynyt. Vaihtamalla katseen ennaltaehkäisevään toimintaan vältämme vahingot ja vaaratilanteet kokonaan, kertoo Jaana Ranta-Pantti.

Tulokset näkyvillä pienellä aikavälillä

Yrityksen ylin johto seuraa työntekijöiden hyvinvointia ja onnistumisia säännöllisesti. Aktiivisella työturvallisuustyöllä on saavutettu hyviä tuloksia; turvallisuushavaintoja tehdään vuosittain satoja sekä tapaturmista aiheutuneiden kustannusten ja tapaturmapoissaolojen määrä on vähentynyt. Tapaturmataajuus laski viime vuonna kolme yksikköä tasoon 28,4 (TRIF). Myös sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Vankalla pohjalla eteenpäin

DB Schenkerin vahvuutena on valveutuneet ihmiset, pitkät työsuhteet ja avoin kulttuuri. Tätä aiotaan kehittää ja vahvistaa entuudestaan. Ihmisiä kannustetaan tekemään entistä enemmän turvallisuushavaintoja, piilossa oleva tieto lisää riskiä. Raportointia ja viestintää turvallisuushavaintojen tuloksista lisätään ja erilaiset kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät mietitään. Turvallisuuteen liittyviä tavoitteita on myös tarkoitus selkiyttää ja lisätä.

Tilaa uutiskirjeemme ja
pysyt ajan tasalla!

Uutiskirjeen tilaajana saat kuulla ensimmäisten joukossa ajankohtaisimmat asiat paloturvallisuuteen ja väestönsuojeluun liittyen.