Martelalla havaitaan riskit ja parannetaan turvallisuutta

18.4.2019
Martela Oyj

Martelalla havaitaan riskit ja parannetaan turvallisuutta

Työturvallisuushavaintojen sähköinen ilmoittaminen on tärkeä osa Martelan turvallisuusajattelua, jonka tavoite on nolla tapaturmaa.

Martela on tunnettu korkealuokkaisista ja ergonomisesti erinomaisista toimistokalusteistaan. Vuodesta 1945 lähtien yritys on kehittänyt erilaisiin työtehtäviin sopivia ja turvallisia kalusteita, jotka tukevat suomalaisen tietotyöntekijän hyvinvointia ja työterveyttä. Tänä päivänä Martelan palvelut kattavat koko työympäristön tarvekartoituksesta käyttövalmiiksi kalustamiseen ja työympäristön jatkuvan kehittämisen ylläpidosta kalustekierrätykseen.

– Martela Lifecycle -malli merkitsee työntekijöiden viihtyvyyttä, työn tehokkuutta ja turvallisuutta sekä asiakkaillemme että omassa työssämme, Martelan pää- ja myyntikonttoreiden työsuojelupäällikkö Anne-Maria Peitsalo sanoo.

Muuttotyössä kovat vaateet työturvallisuudelle

Martelan työsuojelun haasteet ovat eri työpisteissä erilaiset. Tuotannossa suurimmat riskit liittyvät tehdastyön toisteisuuteen ja siitä johtuviin rasitusvammoihin. Rajatussa työympäristössä riskit tunnetaan ja niitä pystytään ennakoimaan. Niinpä Martela-konserniin kuuluvan Kidexin tehtaalla ylitettiin tänä vuonna 600 tapaturmattoman päivän virstanpylväs.

Martelan oma tekeminen ja asiakkaan työympäristön luominen kohtaavat Martelan muuttopalveluiden, eli vuonna 2011 ostetun Grundellin, työntekijöiden arjessa. Siellä työturvallisuuden tilanne on toinen.

– Muuttopalvelut ovat työsuojelulle erittäin haastavia. Työn tekemisen paikka on joka päivä erilainen. Vaihtuvissa asiakaskohteissa on erilaiset olosuhteet ja erilaiset riskit. Tässä työssä korostuu erityisesti ihmisten oma asenne työtä ja työsuojelua kohtaan, kun ennakoivaa työsuojelua ei voida tehdä samalla tavalla kuin tehdastyössä, Peitsalo sanoo.

Muuttopalveluissa toimii noin 130 Martelan omaa työntekijää. Heidän lisäksi muuttojen parissa työskenteli vuokratyöntekijöitä, joiden työpanos vuonna 2017 oli lähes 200 henkilötyövuotta. Martela-konsernissa työskentelee yhteensä reilu 500 työntekijää, joista osa Puolassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Turvallisuusperehdytys jokaiselle

Haasteista huolimatta muuttopalvelussa työskentelevien työntekijöiden turvallisuusperehdytys on järjestetty tehokkaasti. Vuokratyöntekijät saavat ensimmäisen perehdytyksen työhön jo vuokratyöantajaltaan. Martela antaa sitä täydentävän, erityisesti kenttätyöhön liittyvän, perehdytyksen.

– Perehdytyksessä annetaan perusvalmiudet, mutta käytännön työssä vastaan tulevat tilanteet ovat aina kuhunkin työntekopaikkaan liittyviä ja usein ennalta-arvaamattomia. Niitä pitää pystyä ratkomaan omatoimisesti, Martelan muuttopalveluiden työsuojelupäällikkö Ari Hyppönen sanoo.

Muuttopalvelun uusille työntekijöille opetetaan muun muassa ergonomisia työskentelytapoja, kuten nostoja, raskaiden tavaroiden siirtoja, vaaratilanteiden huomiointia ja yhteistoimintaa toisten työntekijöiden kanssa.

– Isoilla työmailla perehdytys annetaan paikan päällä, jolloin siellä on paneuduttu ennakolta paikallisiin erityispiirteisiin ja mahdollisiin vaaratilanteisiin. Uudet työntekijät tekevät turvallisuuskävelyn yhdessä työmaan vastuuhenkilön kanssa, Hyppönen sanoo.

Turvallisuushavainnot osaksi arkea

Martelassa havahduttiin pari vuotta sitten korkeaan tapaturmien määrään etenkin muuttopalvelussa ja niitä päätettiin määrätietoisesti lähteä vähentämään. Työturvallisuuteen eniten vaikuttavat toimenpiteet kartoitettiin ja päätettiin, että Martelassa otetaan käyttöön myös Safetumin työturvallisuuden mobiilipalvelu.

– Safetumin työturvallisuushavaintojen mobiilipalvelu on osa perehdytystämme. Palvelu on jokaisella työntekijällä heti käytössä, jotta havaintojen ilmoittaminen on kaikille mahdollista. Mobiilipalvelun käyttö on todella helppoa, eikä juuri vaadi koulutusta. Valokuvan liittäminen ilmoitukseen on erittäin hyvä ominaisuus, Peitsalo sanoo.

Aiemmin työntekijät kertoivat esimiehille havainnoistaan suusanallisesti tai täyttämällä paperilomakkeita. Ongelmana oli se, ettei havaintoja välttämättä tullut kirjattua minnekään eikä niiden korjaamista sen vuoksi voitu systemaattisesti seurata. Nyt tietojen tallentamisen voi tehdä missä vaan ja milloin vaan.

undefined
Kuva. Kuvassa vasemmalla Anne-Maria Peitsalo, Martela ja oikealla Miko Kortesalo, Safetum Oy tutkivat Safetum -mobiilipalvelua.

– Safetumin sähköinen palvelu sopii erityisesti nuorille työntekijöille, jotka ovat tottuneet hoitamaan asioitaan kännykällä. Järjestelmässä on monia hyviä piirteitä: helppo ja nopea käyttöönotto, kun käyttäjiä ei tarvitse määritellä etukäteen. Se on kätevä käyttää eli turvallisuushavainnon voi tehdä silloin, kun tilanne tulee vastaan. Havainnon käsittelyä on myös helppo seurata järjestelmästä. Havainnon tekijä saa tiedon, kun asia on hoidettu, mikä on hieno ominaisuus, sillä se merkitsee havainnon tekijälle paljon, Hyppönen sanoo.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Martela otti turvallisuuhavaintojen sähköisen palvelun käyttöön vaiheittain kesän 2018 aikana. Jokaisen työntekijän taskussa oleva mobiilisovellus on tuottanut joka kuukausi enemmän ja enemmän ilmoituksia. Turvallisuushavaintojen tehneiden kesken arvotaan joka kuukausi pieni palkinto.

Erityisesti vuokratyöntekijät ovat havainneet tuoreilla silmillä turvallisuusriskejä ja toisaalta testikirjausten tekeminen on osa perehdytyskoulutusta.

– Pitkään töissä olleet ovat usein tottuneet olemassa oleviin olosuhteisiin, eivätkä välttämättä havaitse samalla tavalla työssä olevia riskejä kuin uudet työntekijät, Peitsalo sanoo.

– Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä tarvitaan niin tietoa kuin palautettakin. Perehdyttäminen, tiedottaminen, valvonta ja ohjaus, turvallisuushavaintopalvelusovellus sekä havainnoista palkitseminen ovat osa tätä työtä. Kehitystyö ei pääty koskaan, mutta jo tänä vuonna olemme saaneet nähdä muuttopalvelun tapaturmamäärän merkittävästi laskeneen. Nolla tapaturmaa on turvallisuustyömme ainoa tavoite.

April 18, 2019

Työturvallisuushavaintojen sähköinen ilmoittaminen on tärkeä osa Martelan turvallisuusajattelua, jonka tavoite on nolla tapaturmaa.

Martela on tunnettu korkealuokkaisista ja ergonomisesti erinomaisista toimistokalusteistaan. Vuodesta 1945 lähtien yritys on kehittänyt erilaisiin työtehtäviin sopivia ja turvallisia kalusteita, jotka tukevat suomalaisen tietotyöntekijän hyvinvointia ja työterveyttä. Tänä päivänä Martelan palvelut kattavat koko työympäristön tarvekartoituksesta käyttövalmiiksi kalustamiseen ja työympäristön jatkuvan kehittämisen ylläpidosta kalustekierrätykseen.

– Martela Lifecycle -malli merkitsee työntekijöiden viihtyvyyttä, työn tehokkuutta ja turvallisuutta sekä asiakkaillemme että omassa työssämme, Martelan pää- ja myyntikonttoreiden työsuojelupäällikkö Anne-Maria Peitsalo sanoo.

Muuttotyössä kovat vaateet työturvallisuudelle

Martelan työsuojelun haasteet ovat eri työpisteissä erilaiset. Tuotannossa suurimmat riskit liittyvät tehdastyön toisteisuuteen ja siitä johtuviin rasitusvammoihin. Rajatussa työympäristössä riskit tunnetaan ja niitä pystytään ennakoimaan. Niinpä Martela-konserniin kuuluvan Kidexin tehtaalla ylitettiin tänä vuonna 600 tapaturmattoman päivän virstanpylväs.

Martelan oma tekeminen ja asiakkaan työympäristön luominen kohtaavat Martelan muuttopalveluiden, eli vuonna 2011 ostetun Grundellin, työntekijöiden arjessa. Siellä työturvallisuuden tilanne on toinen.

– Muuttopalvelut ovat työsuojelulle erittäin haastavia. Työn tekemisen paikka on joka päivä erilainen. Vaihtuvissa asiakaskohteissa on erilaiset olosuhteet ja erilaiset riskit. Tässä työssä korostuu erityisesti ihmisten oma asenne työtä ja työsuojelua kohtaan, kun ennakoivaa työsuojelua ei voida tehdä samalla tavalla kuin tehdastyössä, Peitsalo sanoo.

Muuttopalveluissa toimii noin 130 Martelan omaa työntekijää. Heidän lisäksi muuttojen parissa työskenteli vuokratyöntekijöitä, joiden työpanos vuonna 2017 oli lähes 200 henkilötyövuotta. Martela-konsernissa työskentelee yhteensä reilu 500 työntekijää, joista osa Puolassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Turvallisuusperehdytys jokaiselle

Haasteista huolimatta muuttopalvelussa työskentelevien työntekijöiden turvallisuusperehdytys on järjestetty tehokkaasti. Vuokratyöntekijät saavat ensimmäisen perehdytyksen työhön jo vuokratyöantajaltaan. Martela antaa sitä täydentävän, erityisesti kenttätyöhön liittyvän, perehdytyksen.

– Perehdytyksessä annetaan perusvalmiudet, mutta käytännön työssä vastaan tulevat tilanteet ovat aina kuhunkin työntekopaikkaan liittyviä ja usein ennalta-arvaamattomia. Niitä pitää pystyä ratkomaan omatoimisesti, Martelan muuttopalveluiden työsuojelupäällikkö Ari Hyppönen sanoo.

Muuttopalvelun uusille työntekijöille opetetaan muun muassa ergonomisia työskentelytapoja, kuten nostoja, raskaiden tavaroiden siirtoja, vaaratilanteiden huomiointia ja yhteistoimintaa toisten työntekijöiden kanssa.

– Isoilla työmailla perehdytys annetaan paikan päällä, jolloin siellä on paneuduttu ennakolta paikallisiin erityispiirteisiin ja mahdollisiin vaaratilanteisiin. Uudet työntekijät tekevät turvallisuuskävelyn yhdessä työmaan vastuuhenkilön kanssa, Hyppönen sanoo.

Turvallisuushavainnot osaksi arkea

Martelassa havahduttiin pari vuotta sitten korkeaan tapaturmien määrään etenkin muuttopalvelussa ja niitä päätettiin määrätietoisesti lähteä vähentämään. Työturvallisuuteen eniten vaikuttavat toimenpiteet kartoitettiin ja päätettiin, että Martelassa otetaan käyttöön myös Safetumin työturvallisuuden mobiilipalvelu.

– Safetumin työturvallisuushavaintojen mobiilipalvelu on osa perehdytystämme. Palvelu on jokaisella työntekijällä heti käytössä, jotta havaintojen ilmoittaminen on kaikille mahdollista. Mobiilipalvelun käyttö on todella helppoa, eikä juuri vaadi koulutusta. Valokuvan liittäminen ilmoitukseen on erittäin hyvä ominaisuus, Peitsalo sanoo.

Aiemmin työntekijät kertoivat esimiehille havainnoistaan suusanallisesti tai täyttämällä paperilomakkeita. Ongelmana oli se, ettei havaintoja välttämättä tullut kirjattua minnekään eikä niiden korjaamista sen vuoksi voitu systemaattisesti seurata. Nyt tietojen tallentamisen voi tehdä missä vaan ja milloin vaan.

undefined
Kuva. Kuvassa vasemmalla Anne-Maria Peitsalo, Martela ja oikealla Miko Kortesalo, Safetum Oy tutkivat Safetum -mobiilipalvelua.

– Safetumin sähköinen palvelu sopii erityisesti nuorille työntekijöille, jotka ovat tottuneet hoitamaan asioitaan kännykällä. Järjestelmässä on monia hyviä piirteitä: helppo ja nopea käyttöönotto, kun käyttäjiä ei tarvitse määritellä etukäteen. Se on kätevä käyttää eli turvallisuushavainnon voi tehdä silloin, kun tilanne tulee vastaan. Havainnon käsittelyä on myös helppo seurata järjestelmästä. Havainnon tekijä saa tiedon, kun asia on hoidettu, mikä on hieno ominaisuus, sillä se merkitsee havainnon tekijälle paljon, Hyppönen sanoo.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Martela otti turvallisuuhavaintojen sähköisen palvelun käyttöön vaiheittain kesän 2018 aikana. Jokaisen työntekijän taskussa oleva mobiilisovellus on tuottanut joka kuukausi enemmän ja enemmän ilmoituksia. Turvallisuushavaintojen tehneiden kesken arvotaan joka kuukausi pieni palkinto.

Erityisesti vuokratyöntekijät ovat havainneet tuoreilla silmillä turvallisuusriskejä ja toisaalta testikirjausten tekeminen on osa perehdytyskoulutusta.

– Pitkään töissä olleet ovat usein tottuneet olemassa oleviin olosuhteisiin, eivätkä välttämättä havaitse samalla tavalla työssä olevia riskejä kuin uudet työntekijät, Peitsalo sanoo.

– Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä tarvitaan niin tietoa kuin palautettakin. Perehdyttäminen, tiedottaminen, valvonta ja ohjaus, turvallisuushavaintopalvelusovellus sekä havainnoista palkitseminen ovat osa tätä työtä. Kehitystyö ei pääty koskaan, mutta jo tänä vuonna olemme saaneet nähdä muuttopalvelun tapaturmamäärän merkittävästi laskeneen. Nolla tapaturmaa on turvallisuustyömme ainoa tavoite.