Scanian turvallisuus­kulttuuria kehitetään askel askeleelta

18.4.2019
Scania Suomi

Scanian turvallisuus­kulttuuria kehitetään askel askeleelta

Safetumin tarjoama työturvallisuuden mobiilipalvelu on tärkeä osa Scania Suomen turvallisuuskulttuurin kehittämishanketta.

Hyötyajoneuvo- ja moottorivalmistaja Scanian Suomen maayhtiön hr-asiantuntija Tuija Helaja kehittää yrityksensä työturvallisuuskulttuuria pitkäjänteisesti. 600 hengen yrityksellä on yli 20 toimipaikkaa, pääasiassa korjaamo- ja huoltopisteitä, ympäri maata.

– Lähdimme liikkeelle turvallisuuskulttuurin kartoituksella, jonka teimme yhdessä vakuutusyhtiömme kanssa. Sen tuloksena meille selvisi tärkeimmät kehittämiskohteet, Helaja kertoo.

Kohti parempaa turvallisuuskulttuuria

Korjaamoympäristöissä on monia riskialttiita työtehtäviä: painavien taakkojen siirtämistä, putoamisvaaroja, erilaisten riskejä sisältävien työkalujen käyttöä ja päälle putoavia tavaroita. Tien päällä ja asiakkaan luona tapahtuvat korjaukset tuovat oman mausteensa turvallisuusriskien kartoitukseen.

Hyvin varhaisessa vaiheessa Scanialla oivallettiin, että turvallisuustyöhön tarvitaan kokenut ja monipuolinen kumppani, jolta löytyy oikeat välineet turvallisuustilanteen kipukohtien parantamiseen. Turvallisuuskumppanin kilpailutus järjestettiin vuoden 2017 syksyllä. Safetum valikoitui kumppaniksi.

– Safetumin puolesta puhui se, että heidän yhteyshenkilönsä Miko Kortesalo tuntee yrityksemme ja liiketoimintamme entuudestaan, ymmärtää meidän tilanteemme ja tarpeemme ja hänen kanssaan on vaivatonta toimia.

Ensimmäisenä yhteistyöhankkeena oli työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen vastaamaan Scanian tämän päivän tilannetta. Yhteistyötä on laajennettu kevään ja kesän aikana. Tämän vuoden aikana on esimerkiksi järjestetty työsuojelupäälliköille sekä työsuojeluvaltuutetuille työturvallisuuskoulutusta.

Turvallisuushavaintojen määrä kohosi

Kesällä 2018 Scanian muutamalla paikkakunnalla testattiin Safetumin työturvallisuushavaintojen mobiilipalvelua. Kokemukset olivat niin hyviä, että sen käyttöä päätettiin syksyn tullen laajentaa kaikille toimipaikoille. Asia on otettu hyvin kaikkialla vastaan.

Scanialla oli ennen intranetissä lomake, jolla ilmoitettiin työturvallisuushavainnoista. Näillä ilmoituksilla ei välttämättä ollut minkäänlaista vaikutusta, koska ilmoituksia tehtiin vähän eikä niistä aiheutuneita toimenpiteitä valvottu.

– Vanha sähköinen alusta ei tukenut työturvallisuushavaintojen käsittelyä. Havaintojen käsittely ei ollut kenenkään vastuulla.

Nyt tilanne on toinen. Helaja pystyy valvomaan kunkin havainnon käsittelyä ja jos mitään ei tapahdu, niin hän soittaa perään ja kysyy, miksei ilmoitukseen ole reagoitu.

Syksyn 2018 aikana kertyi yli 130 turvallisuushavaintoa.

– On hyvä, että aktiiviset henkilöt ovat ottaneet tämän työkalun omakseen ja he tekevät havaintoja pienistäkin jutuista ja sellaisista, jotka eivät välttämättä ole turvallisuusriskejä. Ne voivat olla työhyvinvointiin, jaksamiseen ja viihtyvyyteen liittyviä asioita. Parempi aina niin päin kuin että rima olisi liian korkealla.

Helaja raportoi turvallisuushavainnoista ja niiden hoitamisesta kerran kuussa yrityksen ylimmälle johdolle.

undefined

Maltilla eteenpäin

Turvallisuustyön kehityksen seuraavassa vaiheessa Scania selvittää ja arvioi yksityiskohtaisesti kaikkien toimipaikkojen työn vaarat. Olemassa olevat selvitykset päivitetään vastaamaan nykyisiä olosuhteita ja selvitykset viedään Safetumin mobiilipalveluun, jossa on myös työturvallisuushavainnot. Kun arvioinnit ovat sähköisessä palvelussa, niiden ylläpito ja päivittäminen on helppoa. Turvallisuuspuutteiden havainnointi helpottuu ja korjaavia toimenpiteitä voidaan valvoa samalla tavalla kuin turvallisuushavaintojen kohdalla.

Turvallisuuskävelyt on määrä sisällyttää palveluun vuoden 2019 alussa niin, että kunkin toimipaikan vastuuhenkilöt tarkastavat oman toimipaikkansa säännöllisesti ja raportoivat mahdolliset puutteet järjestelmään.

Safetum kuukausiveloitteisen mobiilipalvelun kustannukset ovat Helajan mukaan marginaalisia verrattuna työtapaturmien aiheuttamiin kuluihin.

– Jos laskemme, että jokainen tapaturma maksaa 6000 euroa, meille kertyy vuodessa satojen tuhansien eurojen potti. Tärkeintä on se, että saamme nyt parannettua turvallisuuskulttuuriamme ja vähennettyä tapaturmia. Ne tuottavat sitten jatkossa meille selvää säästöä.

Turvallisuustyö on pitkän aikavälin työtä, joka vaatii malttia ja suunnitelmallisuutta

– Turvallisuushavaintojen mobiilipalvelun käyttöönotto, siihen annettu koulutus sekä havaintojen määrän kasvu muuttavat turvallisuuskulttuuriamme paremmaksi ja se näkyy jollakin aikavälillä varmasti myös tapaturmataajuudessa ja siinä, kuinka vakavia tapaturmia meillä sattuu. Turvallisuuskysymykset ovat nousseet myös yrityksemme johdon tärkeysjärjestyksessä uudelle tasolle, Helaja sanoo.

April 18, 2019

Safetumin tarjoama työturvallisuuden mobiilipalvelu on tärkeä osa Scania Suomen turvallisuuskulttuurin kehittämishanketta.

Hyötyajoneuvo- ja moottorivalmistaja Scanian Suomen maayhtiön hr-asiantuntija Tuija Helaja kehittää yrityksensä työturvallisuuskulttuuria pitkäjänteisesti. 600 hengen yrityksellä on yli 20 toimipaikkaa, pääasiassa korjaamo- ja huoltopisteitä, ympäri maata.

– Lähdimme liikkeelle turvallisuuskulttuurin kartoituksella, jonka teimme yhdessä vakuutusyhtiömme kanssa. Sen tuloksena meille selvisi tärkeimmät kehittämiskohteet, Helaja kertoo.

Kohti parempaa turvallisuuskulttuuria

Korjaamoympäristöissä on monia riskialttiita työtehtäviä: painavien taakkojen siirtämistä, putoamisvaaroja, erilaisten riskejä sisältävien työkalujen käyttöä ja päälle putoavia tavaroita. Tien päällä ja asiakkaan luona tapahtuvat korjaukset tuovat oman mausteensa turvallisuusriskien kartoitukseen.

Hyvin varhaisessa vaiheessa Scanialla oivallettiin, että turvallisuustyöhön tarvitaan kokenut ja monipuolinen kumppani, jolta löytyy oikeat välineet turvallisuustilanteen kipukohtien parantamiseen. Turvallisuuskumppanin kilpailutus järjestettiin vuoden 2017 syksyllä. Safetum valikoitui kumppaniksi.

– Safetumin puolesta puhui se, että heidän yhteyshenkilönsä Miko Kortesalo tuntee yrityksemme ja liiketoimintamme entuudestaan, ymmärtää meidän tilanteemme ja tarpeemme ja hänen kanssaan on vaivatonta toimia.

Ensimmäisenä yhteistyöhankkeena oli työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen vastaamaan Scanian tämän päivän tilannetta. Yhteistyötä on laajennettu kevään ja kesän aikana. Tämän vuoden aikana on esimerkiksi järjestetty työsuojelupäälliköille sekä työsuojeluvaltuutetuille työturvallisuuskoulutusta.

Turvallisuushavaintojen määrä kohosi

Kesällä 2018 Scanian muutamalla paikkakunnalla testattiin Safetumin työturvallisuushavaintojen mobiilipalvelua. Kokemukset olivat niin hyviä, että sen käyttöä päätettiin syksyn tullen laajentaa kaikille toimipaikoille. Asia on otettu hyvin kaikkialla vastaan.

Scanialla oli ennen intranetissä lomake, jolla ilmoitettiin työturvallisuushavainnoista. Näillä ilmoituksilla ei välttämättä ollut minkäänlaista vaikutusta, koska ilmoituksia tehtiin vähän eikä niistä aiheutuneita toimenpiteitä valvottu.

– Vanha sähköinen alusta ei tukenut työturvallisuushavaintojen käsittelyä. Havaintojen käsittely ei ollut kenenkään vastuulla.

Nyt tilanne on toinen. Helaja pystyy valvomaan kunkin havainnon käsittelyä ja jos mitään ei tapahdu, niin hän soittaa perään ja kysyy, miksei ilmoitukseen ole reagoitu.

Syksyn 2018 aikana kertyi yli 130 turvallisuushavaintoa.

– On hyvä, että aktiiviset henkilöt ovat ottaneet tämän työkalun omakseen ja he tekevät havaintoja pienistäkin jutuista ja sellaisista, jotka eivät välttämättä ole turvallisuusriskejä. Ne voivat olla työhyvinvointiin, jaksamiseen ja viihtyvyyteen liittyviä asioita. Parempi aina niin päin kuin että rima olisi liian korkealla.

Helaja raportoi turvallisuushavainnoista ja niiden hoitamisesta kerran kuussa yrityksen ylimmälle johdolle.

undefined

Maltilla eteenpäin

Turvallisuustyön kehityksen seuraavassa vaiheessa Scania selvittää ja arvioi yksityiskohtaisesti kaikkien toimipaikkojen työn vaarat. Olemassa olevat selvitykset päivitetään vastaamaan nykyisiä olosuhteita ja selvitykset viedään Safetumin mobiilipalveluun, jossa on myös työturvallisuushavainnot. Kun arvioinnit ovat sähköisessä palvelussa, niiden ylläpito ja päivittäminen on helppoa. Turvallisuuspuutteiden havainnointi helpottuu ja korjaavia toimenpiteitä voidaan valvoa samalla tavalla kuin turvallisuushavaintojen kohdalla.

Turvallisuuskävelyt on määrä sisällyttää palveluun vuoden 2019 alussa niin, että kunkin toimipaikan vastuuhenkilöt tarkastavat oman toimipaikkansa säännöllisesti ja raportoivat mahdolliset puutteet järjestelmään.

Safetum kuukausiveloitteisen mobiilipalvelun kustannukset ovat Helajan mukaan marginaalisia verrattuna työtapaturmien aiheuttamiin kuluihin.

– Jos laskemme, että jokainen tapaturma maksaa 6000 euroa, meille kertyy vuodessa satojen tuhansien eurojen potti. Tärkeintä on se, että saamme nyt parannettua turvallisuuskulttuuriamme ja vähennettyä tapaturmia. Ne tuottavat sitten jatkossa meille selvää säästöä.

Turvallisuustyö on pitkän aikavälin työtä, joka vaatii malttia ja suunnitelmallisuutta

– Turvallisuushavaintojen mobiilipalvelun käyttöönotto, siihen annettu koulutus sekä havaintojen määrän kasvu muuttavat turvallisuuskulttuuriamme paremmaksi ja se näkyy jollakin aikavälillä varmasti myös tapaturmataajuudessa ja siinä, kuinka vakavia tapaturmia meillä sattuu. Turvallisuuskysymykset ovat nousseet myös yrityksemme johdon tärkeysjärjestyksessä uudelle tasolle, Helaja sanoo.

Tilaa uutiskirjeemme ja
pysyt ajan tasalla!

Uutiskirjeen tilaajana saat kuulla ensimmäisten joukossa ajankohtaisimmat asiat paloturvallisuuteen ja väestönsuojeluun liittyen.

Lisää asiakastarinoita

Tilaa uutiskirjeemme ja
pysyt ajan tasalla!

Uutiskirjeen tilaajana saat kuulla ensimmäisten joukossa ajankohtaisimmat asiat paloturvallisuuteen ja väestönsuojeluun liittyen.